Skip til primært indhold

Nyt forskningsprojekt undersøger, hvordan man kan forbedre sundhedsvæsnet

Danskerne lever længere. Det samme gør andelen, der lever med kroniske sygdomme. Derfor har kvalitetskonsulent og ph.d.-studerende Camilla Sloth fra Esbjerg Sygehus søsat et nyt forskningsprojekt, der skal undersøge, om det er muligt at blive endnu bedre til at udnytte sygehusets ressourcer i implementeringen og fastholdelse af kvalitets- og forbedringsindsatser til gavn for patienterne og medarbejderne.På Esbjerg Sygehus har man siden 2014 gjort brug af den Syddanske Forbedringsmodel til at implementere forbedring og optimering på sygehuset. Nu vil kvalitetskonsulent Camilla Sloth undersøge, hvordan man opbygger kapacitet inden for implementering og fastholdelse af kvalitets- og forbedringsindsatser.

’Do less with more. Det er princippet, når vi taler om kapacitets opbygning og reducerer spild. Vi skal blive bedre til at bruge og opbygge de ressourcer, vi har. Jeg vil undersøge organisationens perspektiver på, hvor der er udfordringer i forhold til at implementere og fastholde kvalitet- og forbedringsindsatser, og hvordan man i højere grad kan målrette og skabe succes med en forbedringsindsats,’ fortæller Camilla Sloth.

Hvad betyder det for patienterne?

Hvis vi kan forbedre måden, vi arbejder med kvalitets- og forbedringsindsatser i sundhedsvæsenet, kan det ifølge Camilla Sloth gavne patienterne:

’Det er afgørende, at vi konstant forholder os kritiske til egen praksis og vurderer, hvor vores opmærksomhed og indsatser har størst udbytte. Dette projekt vil bidrage med dybdegående perspektiver fra medarbejdere og ledere, som kan være med til at synliggøre, hvor vi kan forbedre os. Det vil være til gavn for sygehusdriften og medarbejdernes arbejdsgang, men det vil også gavne patienterne, da vi går ind og arbejder med at forbedre kernen og kvaliteten i behandlingerne,’ fortæller Camilla Sloth.

Torben Knudsen er klinisk professor og koordinerende forskningsleder på Esbjerg Sygehus, og han er meget positiv over Camilla Sloths forskningsprojekt:

’Først og fremmest er jeg glad for, at dette projekt dokumenterer, at vi her på sygehuset kan bidrage til forskningen i andet end traditionel sundhedsvidenskab’, fortæller han og fortsætter:

’Vores sundhedsvæsen er i krise, og der er mangel på især humane ressourcer. Det er derfor væsentligt, at vi fastholder et fokus på de kvalitetsforbedringer, vi laver, så vi kan anvende vores ressourcer bedst muligt til gavn for vore patienter. Derfor er dette initiativ både interessant og vigtigt’.

International udfordring

Det er ikke kun i Esbjerg, at der forskes i kvalitet og forbedring inden for sundhedsvæsenet. Camilla Sloth er netop hjemvendt fra Australien, hvor hun deltog i en international konference (ISQua) inden for kvalitet- og forbedringsindsatser i sundhedsvæsenet. Her præsenterede Camilla Sloth hendes forskningsprojekt og fik gode input med hjem. Det er nemlig ikke kun i Danmark, at man ser ind i en fremtid med manglende sundhedsfaglig personale og stigende levealder samt flere kroniske sygdomme. Det er en international udfordring.

’Det har været meget givende for mit forskningsprojekt at være på konferencen i Australien, da jeg har fået faglig sparring fra nogle, som har et andet kulturelt ståsted, end det vi har i Danmark. Det har været meget inspirerende at høre, hvordan de arbejder med kvalitetsindsatser og kapacitets opbygning’ fortæller Camilla Sloth. 

Kvalitetskonference i Australien

Læs mere

  • Camilla Sloth er uddannet jordemoder i 2014, sonograf i 2015 og har siden 2017 arbejdet som Forbedringskonsulent og Riskmanager på Esbjerg Sygehus.
  • Ph.d.-projektet forventes færdig i 2026 og sker i samarbejde med SDU og Esbjerg Sygehus, som bidrager med empiri og data.
  • Den Syddanske Forbedringsmodel er en metode, hvor patienter og klinikere i samarbejde kan forbedre patientforløb og arbejdsgange. Modellen understøtter implementeringen af strategien ’patienten først’ på Esbjerg Sygehus.
  • ISQua – International Society for Quality in Health Care er en international konference inden for kvalitet- og forbedringsindsatser i sundhedsvæsenet, der afholdes en gang årligt. Konferencen afholdes hvert år i et nyt land. Den har tidligere været afholdt i England og Danmark. 
APPFWU01V