Skip til primært indhold

Ny professor ved Esbjerg og Grindsted Sygehus vil gøre os klogere på, hvorfor lægemidler virker forskelligt på patienterne

Den 1. juni 2024 tiltrådte Troels Korshøj Bermann som professor i klinisk farmakologi ved Esbjerg og Grindsted Sygehus under Institut for Regional Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet.

Troels Korshøj Bermann er ny klinisk professor ved Esbjerg og Grindsted Sygehus
Troels Korshøj Bergmann er ny klinisk professor i Farmakologi ved Esbjerg og Grindsted Sygehus. 

Troels Korshøj Bermann har ikke altid vidst, at han skulle være læge, og da slet ikke en læge, der arbejder med farmakologi – læren om lægemidler. Med en far som apoteker blev der ofte talt om lægemidler i hjemmet på Sjælland, hvor Troels voksede op. Som ung ønskede han ikke at følge i faderens fodspor og valgte derfor lægemidlerne fra til fordel for kiropraktor-studiet på Syddansk Universitet.

- Jeg havde en idé om, at jeg skulle så langt væk fra lægemidlerne som muligt. Og som kiropraktor handler det jo i høj grad om manuel behandling og lindring af bevægeapparatssmerter uden medicinering, fortæller Troels Korshøj Bergmann.

Men efter de første semestre forelskede han sig alligevel i lægefaget og skiftede derfor til medicinstudiet.

- Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi troet, at jeg skulle ende med at blive læge. Vi havde samlæsning med de lægestuderende i blandt andet anatomi og fysiologi de første semestre, og der måtte jeg erkende, at de lægefaglige fag interesserede mig mest. Så jeg skiftede over til medicin, fortæller Troels.

Da Troels Korshøj Bergmann begyndte på medicinstudiet, fik han professor Kim Brøsen som underviser i farmakologi.

- Kim har været min lærer og mentor både igennem medicinstudiet og efterfølgende. Han har været et fyrtårn, der i høj grad har været med til at forme min karriere – ikke kun for klinisk farmakologi som speciale, men i særdeleshed også for forskning.

 

Lægemidler påvirker os forskelligt

Allerede under sit studie begyndte Troels at interessere sig for forskning og forlængede sin studieperiode med et prægraduat forskerår for at lave et mindre klinisk forskningsprojekt.

- Jeg undersøgte blodprøver fra raske frivillige medstuderende. I blodet kunne vi undersøge genernes betydning for, hvordan man reagerer forskelligt på medicin. Det studie var enormt spændende og ligger til grund for meget af det, jeg stadig forsker i, fortæller Troels.

- For mig er kernen i min forskning, at den starter med, at man undres over et forløb eller en uventet bivirkning hos en patient, og så slutter ved at man – forhåbentligt - kan forbedre den måde, vi bruger og doserer lægemidler på til fremtidige patienter, fastslår han.

 

Det rykker i Esbjerg

Historisk set har læger, der beskæftiger sig med lægemidler (kliniske farmakologer), i højere grad haft deres plads på universiteterne og ikke på sygehusene. På Esbjerg og Grindsted Sygehus ønskede man dog noget anderledes og ville gerne knytte klinisk farmakologi til paletten af lægelige specialer på sygehuset.

Troels Korshøj Bermann mener, at det er noget helt særligt at være tilknyttet Esbjerg og Grindsted Sygehus.

- I Esbjerg rykker det bare. Der er ikke langt fra tanke til handling, og tingene foregår i øjenhøjde mellem ledelse og medarbejdere. Når man beslutter noget på komitémøder eller i andre sammenhænge, så sker implementeringen lynhurtigt, fortæller han glad.

Også lægeuddannelsen har betydning, da Troels nyder at undervise. Han glæder sig til med sit professorat at få endnu mere tid til at fordybe sig i forskningen og til at undervise.

APPFWU02V