Skip til primært indhold

Fagfolk

Læs mere herunder

Sengeafsnit D1 - Lungesygdomme

Åbne indlæggelser på terminale lungemedicinske patienter med fx lungecancer og terminal respirationsinsufficiens på baggrund af KOL og fibrose.

  • SKS-kode: 5501054
  • Lokationsnummer: 5790000212200
  • Telefonnummer: 79185513
  • Telefonnummer til specialistrådgivning: 79185970, 79185776 (cancerforløb)

Lunge Ambulatorium

Patienter med alle lungemedicinske sygdomme og symptomer (fx KOL-gruppe D, astma, tuberkulose, dyspnø, hoste og mistanke om lungecancer) inklusiv allergi og herunder mistænkt penicillin allergi modtages i ambulatoriet. Derudover udføres lungefunktionsundersøgelser for andre afdelinger.

Lunge Ambulatorium - Esbjerg

  • SKS-kode: 550105L
  • Lokationsnummer: 5790000215003
  • Telefonnummer: 7918 2671

Lunge Ambulatorium - Grindsted

  • SKS-kode: 550145L
  • Lokationsnummer: 5790001368289
  • Telefonnummer: 7918 2671
APPFWU01V