Skip til primært indhold

Diabetes, Hormon og Overvægt Ambulatorium

Læs mere herunder

Her modtages patienten til udredning for og kontrol af endokrinologiske sygdomme, der ikke kræver indlæggelse. Funktionen varetages af speciallæger eller læger under uddannelse. Herudover varetages ambulatoriefunktionen af faste sygeplejersker med uddannelse indenfor specialet. Besøgene i ambulatoriet er tilrettelagt således, at patienten så vidt muligt møder den samme læge og / eller sygeplejerske hver gang.

Vi har årligt ca. 3.500 nyligt henviste patienter og 15.000 ambulante besøg.

Henvisning

Hvis du er blevet henvist til Diabetes og Hormon Ambulatoriet, bliver din henvisning vurderet af en speciallæge i endokrinologi. Hvis du har behov for ambulant kontrol eller indlæggelse får du et indkaldelsesbrev indenfor 8 hverdage. I indkaldelsen fremgår det, om der inden første besøg skal tages blodprøver og røntgenbilleder eller scanninger.

Medbring

  • Dit indkaldelsesbrev
  • Din opdaterede medicinliste
  • Hvis du har fået et spørgeskema sendt med dit indkaldelsesbrev, skal dette medbringes udfyldt.

Befordning

Hvis du har krav på/behov for befordring/kørsel til og fra sygehuset kan du læse mere her.

APPFWU02V