Skip til primært indhold

Fysio- og Ergoterapien

Læs mere herunder

Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne varetager opgaver i forhold til at undersøge, behandle, instruere, rådgive og genoptræne patienter. Det kan være indlagte patienter, eller det kan være patienter, der kommer ambulant til et enkelt besøg eller et længere forløb.

Fysio- og Ergoterapien har fysioterapeuter og ergoterapeuter på sygehusets afdelinger i Esbjerg og Grindsted, herunder også på Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme i Grindsted. Desuden varetages ambulante funktioner af fysioterapeuter og ergoterapeuter i Esbjerg, og af fysioterapeuter i Grindsted. Vi beskæftiger os med mange forskellige patientkategorier – lige fra nyfødte til ældre og fra akutte til kroniske patienter. Du kan møde os på sengeafdelingerne og til kontrol eller genoptræning i Fysio- og Ergoterapien og på Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme.

Fysio- og Ergoterapien har en bred samarbejdsflade på og uden for sygehuset. Hvor det er relevant i forhold til det enkelte patientforløb inddrages og samarbejdes med patientens hjemkommune.

I Region Syddanmark er der et tæt samarbejde Fysio- og Ergoterapierne i mellem, blandt andet i form af en harmonisering af de tilbud, der gives til patienterne.

Fysio- og ergoterapeuter indgår i tværfaglige teams omkring den enkelte patient, og har et tæt samarbejde med læger, plejepersonale, psykologer, talepædagoger og diætister.

Behandlingsområder

Fysioterapeuten fokuserer på

At du bevarer og genoptræner din evne til, så hurtigt som muligt og så selvstændigt som muligt at kunne bevæge dig.

Eksempler på indsatsen kan være:

 • Hurtig mobilisering efter operation og sengeleje
 • Lungefysioterapi
 • Vurdering af behov for genoptræning
 • Instruktion i øvelsesprogrammer
 • Udredning, instruktion og vejledning af børn i samarbejde med forældrene
 • Vurdering af behov for behandlingsredskaber, samt afprøvning og instruktion i anvendelse af fx gangredskaber
 • Genoptræning af hjertepatienter i den første fase
 • Genoptræning af patienter, hvor der er udarbejdet specialiseret genoptræningsplan
 • Behandling af patienter, fx lymfødembehandling og behandling af gynækologiske smerteproblematikker

Ergoterapeuten fokuserer på

At du så selvstændigt som muligt sættes i stand til at klare eller deltage i dagligdags aktiviteter.

Eksempler på indsatsen kan være:

 • Træning af funktioner som: hukommelse, orientering, planlægning og organisering af dagligdagen, neurologiske spise-/synkevanskeligheder, koordination, følesans, ledbevægelighed, muskelkraft osv.
 • Vurdering og træning af daglige færdigheder
 • Fremstilling af håndskinner
 • Ambulant genoptræning af håndkirurgiske patienter, hvor der er udarbejdet specialiseret genoptræningsplan
 • Vurdering af behov for behandlingsredskaber, samt afprøvning og instruktion i anvendelse af fx små behandlingsredskaber til brug i hverdagen
APPFWU01V