Skip til primært indhold

Infektionshygiejnisk Enhed

Infektionshygiejnisk Enhed (IHE) på Esbjerg og Grindsted Sygehus er organisatorisk placeret i Klinisk Diagnostisk Afdeling og indgår i et samarbejde med sygehusets mikrobiologer.

IHE består af fire hygiejnesygeplejersker og har blandt andet følgende funktioner:

  • Udarbejder og ajourfører tværgående infektionshygiejniske retningslinjer
  • Udfører infektionshygiejniske audits i afdelinger med patientkontakt
  • Understøtter viden og læring i forhold til infektionshygiejne samt yder infektionshygiejnisk rådgivning til alle faggrupper på hele sygehuset
  • Uddanner og vejleder hygiejnenøglepersoner
  • Overvåger forekomsten af resistente mikroorganismer, sygehuserhvervede infektioner og visse andre infektioner samt arbejder med generel forebyggelse og forebyggelse af smittespredning i sygehusmiljøet
  • Rådgiver om infektionshygiejniske aspekter i forbindelse med ny- og ombygning på alle sygehusets matrikler
  • Indgår i et formelt samarbejde om infektionshygiejnisk rådgivning til kommuner, der har indgået samarbejdsaftale
  • Rådgiver lægepraksis i forbindelse med MRSA
APPFWU01V