Skip til primært indhold

Ambulatorium

Læs mere herunder

Gigt og Bindevæv Ambulatorium er beliggende på E3. Her modtages patienter til udredning og kontrol af reumatologiske inflammatoriske sygdomme, der ikke kræver indlæggelse. Funktionen varetages af speciallæger eller læger under uddannelse i tæt samarbejde med faste ansatte sygeplejersker med uddannelse inden for specialet. 

Du vil altid modtage en skriftlig indkaldelse forud for dit besøg.

  • Scan dit sygesikringskort ved ankomststanderen, så din ankomst bliver registreret.
  • Tag plads i venteværelset, hvor du vil blive hentet.

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Du kan læse mere om transport og befordring her.

Her kan du se ambulatoriets ventetider til undersøgelse og behandling. Ventetiderne er kun vejledende. Har du spørgsmål til din ventetid, er du altid velkommen til at kontakte os.

  1. Du er henvist til vores afsnit af din egen læge eller anden specialist på mistanke om en gigt- eller bindevævslidelse. Symptomerne er ofte smerter i led eller muskler. Du vil blive grundigt undersøgt for om dine symptomer skyldes en gigt- eller bindevævslidelse.
  2. Ved første besøg vil du blive undersøgt af en læge. Det vil enten være en speciallæge i reumatologi eller en læge, som er under uddannelse til at blive speciallæge. Såfremt du ikke primært tilses af en speciallæge i reumatologi, vil uddannelseslægen blive superviseret grundigt af en speciallæge. Ved første besøg vil der blive taget stilling til det videre forløb. Det kan enten dreje sig om iværksættelse af behandling, yderligere udredning eller afslutning af forløbet. Det afhænger af konklusionen på din sygehistorie, den kliniske undersøgelse og eventuelle svar på blodprøver/ røntgenbilleder.
  3. Inden dit første besøg, vil vi bede dig om at udfylde det spørgeskema, der følger med indkaldelsen. Det er vigtigt, at du medbringer spørgeskemaet, da det letter arbejdet betydeligt for lægen og derved frigør mere tid til samtale og undersøgelse af dig.
  4. Bliver der behov for yderligere undersøgelser, vil du naturligvis blive informeret herom. Efter første besøg vil planen for det videre forløb være klar og tydelig.
  5. Såfremt du får stillet en specifik reumatologisk diagnose, vil der være klar fremgangsmåde i forhold til behandling og det videre forløb. Forløb og behandling varierer alt efter hvilken diagnose, der er tale om. Du vil blive informeret mundtligt og skriftligt herom, ligesom du vil få direkte telefonnummer til ambulatoriet. Behandling og det videre forløb varetages for det meste af læger og sygeplejersker i fællesskab. Du vil blive tildelt en reumatologisk patientansvarlig læge. Denne læge vil koordinere forløb og behandling fremadrettet og kan altid kontaktes ved behov. 
  6. Vi stiler mod, at du primært tilses af den samme læge og sygeplejerske fremadrettet, men da afdelingen også har et uddannelsesmæssigt ansvar, kan dette ikke altid lade sig gøre. Ved spørgsmål kan personalet altid kontaktes.
  7. Det er ikke alle, som henvises til reumatolog, der lider af en reumatologisk sygdom. Vi bestræber os altid på, at gøre hvad vi kan for at hjælpe dig.
APPFWU01V