Skip til primært indhold

Øre, Næse og Hals Sengeafsnit

Læs mere herunder

På Sengeafdeling D1 indlægges patienter indenfor følgende specialer

 • Voksne med øre-næse-hals relaterede sygdomme og operationer
 • Struma (forstørret skjoldbruskkirtel)

På Børne- og Ungeafdelingen indlægges øre-næse-hals patienter indenfor følgende specialer

 • Børn og unge (under 18 år) med øre-næse-hals relaterede sygdomme og operationer

Vi modtager patienter til planlagte operationer/undersøgelser samt akutte patienter. Pleje og behandling foregår i tæt samarbejde mellem afsnittets personalegrupper med patient og evt. pårørende, hvis du ønsker det. 

Indlagte børn

Ved børn under 14 år, er der mulighed for, at en af forældrene kan overnatte på afdelingen.

Åben indlæggelse

Har du en åben indlæggelse til Øre-Næse-Halsafdelingen kan du, dine pårørende eller hjemmesygeplejen altid kontakte afdelingen på telefon 7918 3129. Du kan altid blive indlagt her, hvis du har behov for det.

Kontaktperson

Under indlæggelsen har du en kontaktperson. Du får et kort med afdelingens telefonnummer. Hvis du har gener efter din operation eller spørgsmål, skal du ringe til afdelingen.

Telefonnummer til:

 • Sengeafdeling D1 telefon 7918 5513
 • Børne- og Ungeafdelingen telefon 7918 2615

Kontakt

Sengeafdeling D1 tlf. 7918 5513
Børne- og Ungeafdelingen tlf. 7918 2615
Fax 7918 2790

Ved indlæggelse skal du medbringe

 • Den medicin du får samt ajourført medicinliste
 • Toiletsager
 • Evt. læsestof
 • Vi anbefaler, at du lader smykker og værdigenstande blive hjemme og kun medbringer få kontanter. Du har ikke mulighed for at låse ting inde.

Operation

Ved ankomst til sengeafsnittet skal du henvende dig til plejepersonalet på kontoret. Der kan forekomme ventetid pga. akutte patienter. Hvis du skal opereres/undersøges i fuld bedøvelse skal du møde fastende. Du skal tage brusebad hjemmefra. Du må ikke have neglelak, make-up, creme, parfume eller smykker på.

Inden du kommer ned til operationen skal du have

 • Sygehustøj på
 • Evt. smertestillende medicin
 • Evt. blodfortyndende medicin
 • Du kommer til at tale med den læge, der skal operere dig.

Dine pårørende har mulighed for at følge dig til operationen. En portør vil hente dig og køre dig i seng til operationen. Efter operationen bliver du kørt på opvågningsstuen, hvor du bliver overvåget. Herefter bliver du kørt tilbage til sengeafdelingen. Efter operationen taler du med lægen om operationen.

Opvågning

Ved enkelte operationer skal du overnatte på opvågningen, og derfor har dine pårørende mulighed for at besøge dig. Dette skal dog altid aftales individuelt med plejepersonalet på sengeafsnittet. Ved børn under 14 år er der mulighed for, at forældre kan være hos barnet mens det er på opvågningen. Ved større børn kan der i særlige situationer laves individuelle aftaler.

Vandladningsforstyrrelser

Afdelingen udreder og behandler praktisk talt alle former for vandladningsforstyrrelser hos mænd. Vi indgår i et tværfagligt samarbejde med Afdeling for kvindesygdomme (Inkontinensafdelingen), omkring vandladningsforstyrrelser for kvinder. Desuden samarbejder vi med Odense Universitetshospital om "vanskelig blære" samt Botox-behandling.

Urinvejssten

Afdelingen udreder og behandler sten i urinblære og øvre urinveje. Der foretages forskellige kikkertundersøgelser og behandling af sten, såvel som udredning med henblik på forebyggelse af kommende sten ved kompliceret stendannelse.

Kræftsygdomme

Prostatakræft

Prostatakræft udgør langt den største del af patienterne i Urinvejskirurgisk ambulatorium. Afdelingen har udviklet sig i takt med nyere behandlingsformer og behersker avanceret diagnostik med ultralydsscanning og fusionsbiopsier. Afdelingen varetager 2. linjebehandling af kastrationsrefraktær prostatakræft og deltager i Multidisciplinær konference, primært med Kræftafdelingen i Vejle.

Blærekræft

Afdelingen udfører primært diagnostik og behandling af blærekræft. Avanceret behandling af blærekræft foregår centraliseret på Odense Universitetshospital. Kontrol og opfølgning af blærekræft samt behandling af godartede blærepolypper foregår på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Desuden flere former for skylleregimer til behandling af blærepolypper.

Testikelkræft

Udredes og behandles primært på afdelingen med primær operation med fjernelse af testikel og vævsprøver fra kontralaterale testikel. Efterkontroller og efterbehandling foregår på Kræftafdelingen, Odense Universitetshospital.

Peniskræft

Der er kun ganske få tilfælde i optageområdet. Den primære diagnostik foregår her på stedet, og behandlingen foregår og er centraliseret på Universitetshospitalet i Skejby.

APPFWU01V