Skip til primært indhold

Sæt kryds i kalenderen til næste møde i Sundhedsfagligt Forskerforum

Sundhedsfagligt Forskerforum SUND_SVS inviterer forskere og forskningsmedarbejdere til næste møde i forskerforum onsdag den 16. marts 2022 kl. 14.30.

Forskerforum er et tværfagligt forskningsnetværk, som holder fire årlige møder. Formålet med møderne er at skabe et netværk med andre forskningsinteresserede og få mulighed for at drøfte forskningsprojekter og -idéer samt hente hjælp og input til ens forskningsarbejde. På møderne vil der desuden være mulighed for at høre interne såvel som eksterne oplægsholdere, der stiller skarpt på deres forskningsfelt.

Til næste møde vil der være et spændende program med oplæg om forskning på tværs af sektorerne ved Christian Backer Mogensen, der er professor og koordinerende forskningsleder ved Sygehus Sønderjylland. Derudover vil der et oplæg om livskvalitet, mortalitet og genindlæggelser blandt ældre mennesker, der modtager hjemmehjælp ved Mette Elkjær, der er sygeplejerske, ph.d. ved Sygehus Sønderjylland

Læs mere

  • Forskere og forskningsmedarbejdere. Det er åbent for alle at blive en del af SUND_SVS forskerforum.
  • Onsdag den 16. marts 2022 kl. 14.30 – 16.00
  • Auditoriet, Bygning D
  • Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 1. juni 2022, hvor SUND_SVS holder deres 2. møde i 2022.
APPFWU01V