Skip til primært indhold

Tværsektorielt samarbejde

Det overordnede funktionsområde i Det Tværsektorielle Samarbejde er, at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, samarbejde med den primære sektor og understøtte udviklingen, implementeringen og evalueringen af samarbejdsaftaler, indsatser og projekter. 

Styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Vi bidrager til, at overgange mellem hhv. sygehus, kommune, psykiatri og praktiserende læger gøres mest smidige, så patienten oplever et sammenhængende patientforløb.

Samarbejde med primær sektor

Vi har tæt dialog med både kommuner og praktiserende læger om, hvordan vi bedst muligt løser de udfordringer, der kan opstå, når patienten bevæger sig mellem sygehus, kommune, praktiserende læger, speciallægepraksis og psykiatri.

Understøtte udviklingen, implementering og evaluering af samarbejdsaftaler, indsatser og projekter

Det kan både være indsatser, som kommer fra Sundhedsaftalen, Praksisplanen, Regionen, Sundhedsstyrelsen mv., men det kan også være indsatser, som initieres af klinikere på sygehuset eller opstår i det lokale samarbejde med kommunerne (via Sundhedsklyngerne eller bilateralt) og med almen praksis (via praksiskonsulentordningen).

APPFWU02V