Skip til primært indhold

Klinisk mikrobiologi

Læs mere herunder

Forskningsgruppen hører under Klinisk Mikrobiologisk Afsnit/Infektionshygiejnisk Enhed ved Klinisk Diagnostik Afdeling, som håndterer alle aspekter af rådgivning, udredning, diagnostik, behandlingsanbefalinger, infektionshygiejnisk rådgivning og epidemiologi af infektionssygdomme. Selvom hovedfokus er på diagnostikken, giver den store kliniske bredde samt kontakten til de øvrige specialer et solidt udgangspunkt til klinisk relevant tværfaglig forskning.

Fokusområder for forskning er:

1. Forbedret diagnostik

 • "Rapid Detection of Pathogens in Blood Culture Sepsis-Patients using Multiplex Droplet Digital PCR”. Ph.d.-projekt med molekylærbiolog Samir Badran, ph.d.-studerende
 • Samarbejde med SYDBAK-konsortiet ved at udnytte delte laboratorie- og kliniske data fra Region Syddanmark ved hjælp af en "big data"-tilgang. F.eks. brugen af CRP og andre biomarkører til diagnosticering af infektion hos kræftpatienter.
 • Samarbejde med andre KMA’er i ”One Day in Denmark”-initiativet, der sammenligner brugen af helgenomsekventering versus konventionelle metoder til diagnosticering af infektion og fortolkning af antimikrobielle resistensbestemmelse.
 • Tarmpatogeninfektioner og deres epidemiologi med særligt fokus på C. difficile

2. Sygehuserhvervede infektioner, herunder forebyggelse og kontrol, samt epidemiologi og spredning af antibiotika-resistente bakterier

 • Samarbejde med Statens Serum Institut (SSI) og andre Klinisk Mikrobiologiske Afsnit om national overvågning af fremkomsten og spredningen af nye kloner af vancomycinresistente enterokokker (VRE) i Danmark.
 • Deltagelse i European Society for Clinical Microbiology and Infectious Disease (ESCMID)-studiegruppen om C.difficile (ESGCD), der reviderer den evidensbaserede behandlingsvejledning for C.difficile.
  Formandskab for arbejdsgruppen i UK Healthcare Infection Society, der reviderer retningslinjerne for forebyggelse og kontrol af MRSA-infektioner.
 • Sammenligning af systemiske (mono- / kombinationsbehandlinger) og topiske antibiotiske behandlinger mod recidiverende urinvejsinfektioner (RUVI), der forårsages af multiresistente bakterier hos de kateteriserede patienter.
 • Samarbejde med SSI på manuskript om C. difficile sentinel overvågning 2016-19.

3. Indførelse af helgenomsekventering (Illumina og Nanopore teknologi)

 • Samarbejde med SSI og andre KMA’er om SARS-CoV2 sekventering og overvågning.
 • Samarbejde med andre KMA’er I RSD om helgenomsekventering  af Listeria spp. og VRE.
 • Samarbejde med farmakologerne om sekventering og skræddersyet behandling af nyretransplantationsmodtagere.

Kontakt forskningsleder:

Zhijun Song
Zhijun.Song@rsyd.dk
Tlf.: 7918 2444

APPFWU02V