Skip til primært indhold

Graviditet Ambulatorium

På Graviditet Ambulatorium kan du få undersøgelser hos en speciallæge

Hvis du har et særligt behov eller hvis der opstår mistanke om komplikationer undervejs i graviditeten, kan du via din egen læge eller jordemoder blive henvist til undersøgelse af en speciallæge i Graviditet Ambulatoriet.
Det kan være komplikationer, der opstår i relation til din graviditet eller hvis du har en sygdom, der kræver ekstra undersøgelser.

Ultralydsscanning og undersøgelser

Er du tilmeldt fødsel på Esbjerg og Grindsted Sygehus, får du tilbudt en ultralydsscanning i graviditetsuge 12-13 (1. trimesterscanning - tidl. kaldt nakkefoldsscanning) og i graviditetsuge 20 (2. trimesterscanning).

Hvis din graviditet udvikler sig på en sådan måde, at der bliver behov for flere scanninger undervejs, så foregår disse ligeledes i Graviditet Ambulatoriet.

Hvis lægen tilkaldes

Selv sonografer og læger med stor erfaring i ultralydsscanning har jævnligt behov for at scanne sammen med en kollega. Vi har en aftale om, at vi tilkalder en kollega, hvis vi er det mindste i tvivl om tolkning af et ultralydsbillede. Det er vigtigt, at du i disse tilfælde ikke straks tror, der er noget galt. Det er sjældent tilfældet.

Vigtigt at vide

Ved en ultralydsscanning kan man ikke finde alle sygdomme. Det kan være psykisk belastende, hvis undersøgelsen giver mistanke om noget unormalt. Du bliver derfor tilbudt en kontrolscanning senere i graviditeten. Her viser det sig ofte, at mistanken var ubegrundet. Det er vigtigt at holde sig for øje, at hovedparten af alle graviditeter forløber normalt.

Barnets køn

I mange tilfælde er det ikke muligt at bestemme fosterets køn med tilstrækkelig sikkerhed, på grund af barnets lejring i livmoderen. Kan vi se barnets køn med sikkerhed, oplyser vi det gerne i forbindelse med 2. trimesterscanningen i graviditetsuge 20.

Ultralyd

Ultralyd er lydbølger med høj frekvens, der ikke kan høres af det menneskelige øre. Ultralydsscanning af gravide har været anvendt siden 1960'erne. Der er aldrig påvist skadelig effekt på mennesker med denne form for ultralyd.

Undersøgelsen

Ultralydsscanning udføres ved scanning på din mave. Enkelte gange foretages skanningen også gennem skeden. Undersøgelsen foregår i Graviditet Ambulatoriet og foretages af specialuddannet sygeplejerske(sonograf) eller læge.
Sydvestjysk Sygehus er undervisningssygehus, hvorfor der kan være en anden person tilstede ved undersøgelsen. Det kan være læge-, jordemoder- eller radiografstuderende.

Undersøgelsens varighed

Vi tilstræber at undgå ventetid.
Normalt varer undersøgelsen 30 minutter. Skal du til lægesamtale udvides tiden yderligere med 30 minutter.

Ledsager

Det er en god idé at tage en voksen ledsager med.
Ved 1. trimesterscanning i uge 12-13 er tilbuddet udvidet til, at flere pårørende kan deltage. For at scanningen kan udføres så præcist så muligt, er det vigtigt med ro på stuen. Imødekommes dette ikke, kan pårørende blive bedt om at forlade stuen.

Kontakt

Du får indkaldelse til den første scanning, når Graviditet Ambulatoriet har modtaget graviditetsjournalen fra din egen læge.

Samtale med fødselslæge

Hvis du tidligere har haft en kompliceret fødsel, vil du automatisk blive indkaldt til samtale om denne graviditet og om fødselsmåden. Hvis du fejlagtigt ikke er blevet indkaldt, bedes du kontakte Graviditet Ambuatoriet eller tale med din jordemoder om det.

Nogle gange vil den bedste løsning være et planlagt kejsersnit, mens det i andre tilfælde er helt tilrådeligt med en vaginal fødsel. Samtalen med lægen skal afklare, hvad der vil være den mest hensigtsmæssige løsning i dit tilfælde og give dig mulighed for at få belyst hvilke fordele og ulemper, der kan være. Omkring uge 32-36 tages den endelige beslutning om fødselsmåde.

Hvis du som udgangspunkt ønsker et planlagt kejsersnit og der ikke er en lægefaglig grund til at lave det, vil vi gerne gennem en eller flere samtaler diskutere dette samt eventuelle alternativer med dig. Derfor er det vigtigt, at du siger det til din egen læge eller din jordemoder, så du kan blive henvist til lægesamtale så tidligt som muligt i graviditeten. Vi tilbyder også samtaler med en specialuddannet jordemoder sideløbende med lægesamtalerne. Læs mere på siden "Fødsel" og "Fødselssamtaler med jordemoder".

Statistik og undersøgelser viser, at de fleste kvinder, der ønsker planlagt kejsersnit, har en dårlig fødselsoplevelse bag sig. Her er det ekstra vigtigt – uanset hvordan man ender med at skulle føde denne gang – at få den lagt bag sig. Det kan samtaler med denne jordemoder være en del af. Hvis du mener, at det gælder for dig, så tal med din jordemoder om det, så hun kan henvise dig.

Fødselsplan

Hvis du i samråd med fødselslægen beslutter, at det bedste i din situation er at forsøge en vaginal fødsel, er der mulighed for, at I sammen lægger en plan for den kommende fødsel. I kan så at sige ”skræddersy” et forløb til dig, der tager hensyn til dine særlige omstændigheder.

Det kan eksempelvis handle om:

 • Igangsættelse til terminen
 • Aftaler om bestemte former for smertelindring, der skal have høj prioritet under fødslen
 • Aktiv fødsel med plan for, hvor lang tid du må være i fødsel
 • Aftaler om andre forhold, der er vigtige for dig og din partner
   
   

For alle gravide og par er det spændende og udfordrende at gennemleve graviditet og fødsel samt at opstarte livet som nybagt familie. Hvis I har nogle problematikker, som hindrer jer i at gennemleve processen med tryghed og sikkerhed, tilbyder vi samtaler med en jordemoder med henblik på, at I kommer styrket igennem denne naturlige livsproces.

Mulige emner

 • Angst for at føde
 • Behov for bearbejdning af tidligere fødselsoplevelser
 • Kejsersnit på mors ønske
 • Gravide med tidligere utilfredsstillende ammeforløb
 • Du finder i samarbejde med jordemoderen ud af, hvor mange samtaler, du har brug for.

Henvisning til fødselssamtale med jordemoder

Både din konsultationsjordemoder og din egen læge kan henvise dig til jordemodersamtale, hvis I sammen finder ud af, at du kunne have gavn af det på grund af et særligt behov.
Du kan også selv bede om en henvisning til denne jordemoder, hvis du tænker, at det kunne hjælpe dig.
Fødselssamtaler foregår på Sydvestjysk Sygehus i tilknytning til Graviditet Ambulatorium.

Samtale om og forberedelse til planlagt kejsersnit

Hvis du skal have planlagt kejsersnit, starter forberedelsen i Graviditet Ambulatoriet, hvor du kommer til samtale med en fødselslæge. Omkring uge 32-36 starter forberedelserne så småt:

 • Dato for kejsersnittet fastsættes
 • Information om faste og lignende
 • Information om, hvordan du skal forholde dig, hvis du går i fødsel inden den fastlagte dato
 • Samtale med speciallæge om bedøvelsesmåden

Orientering om muligheden for "Visuelt kejsersnit"

Fødselslægen vil fortælle om muligheden for at lave kejsersnittet, således at du og din ledsager kan se barnet blive forløst. Derefter kan du få barnet direkte op til dig, så I ligger hud-mod-hud. På selve dagen for kejsersnittet vil I igen tale med operationspersonalet om denne mulighed, og såfremt kejsersnittet forløber ukompliceret vil I, hvis I stadig har lyst, kunne se barnet komme til verden og få barnet op med det samme.

Her kan du læse mere

APPFWU02V