Skip til primært indhold

Sydvestjysk Sygehus ansætter ny klinisk lektor i neuroradiologi

Overlæge Ronald Antulov er ny klinisk lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning – Sydvestjysk Sygehus. I kraft af lektoratet vil han bidrage til udvikling af det neuroradiologiske forskningsområde og i endnu højere grad bringe forskningen i spil i den kliniske hverdag.

Foto: Overlæge og ny klinisk lektor Ronald Antulov.

Fra den 1. oktober 2021 blev overlæge Ronald Antulov ny klinisk lektor i neuroradiologi ved Radiologisk og Nuklearmedicinsk Forskningsenhed ved IRS-Sydvestjysk Sygehus. Han varetager lektoratet sideløbende med sin stilling som specialeansvarlig overlæge ved Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling.

Røntgenundersøgelser, ultralydsundersøgelser og MR-scanninger. Billeddiagnostik udgør grundstenen i mange patientforløb. Men hvordan bruges billederne bedst muligt, når der skal stilles en diagnose? Det spørgsmål stiller Ronald Antulov altid, når han som neuroradiolog og forsker gransker billeder af hjernen.

Billeddiagnostik af hjernen

Fællesnævneren for Ronald Antulovs forskning har hele tiden været at se på, hvordan billeder og målinger af hjernen kan bidrage til at sikre den bedste og mest rationelle brug af billeddiagnostik hos forskellige patientgrupper. For eksempel har han undersøgt den grå substans i hjernen hos patienter med Parkinson og hos patienter skizofreni med gentagne psykotiske episoder.

Forskningsmæssigt har han desuden haft et særligt fokus på patienter med multipel sklerose. Blandt andet undersøgte han i sin ph.d. fra 2011, om der var forskel på MR-scanninger hos mænd og kvinder med multiple sklerose. Forskningen blev udført i samarbejde med Buffalo Neuroimaging Analysis Center i USA.

Ligesom han aktuelt forsker i billeddiagnostik ved multipel sklerose i et samarbejde med Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme ved Sydvestjysk Sygehus. Her undersøger han, om det er muligt at implementere nye redskaber som en lettere metode til at identificere nye læsioner hos patienter med multiple sklerose, så det fx er muligt at give patienterne et hurtigere og mere præcist svar. Desuden vil han generelt være med til at udvikle, afprøve og implementere nye teknikker til at danne billeder af hjernen.

Forskningens nødvendighed

For Ronald Antulov er det særligt vigtigt, at forskningen er patientnær, så den på sigt kan implementeres i hverdagen hos patienterne:

'De muligheder for forbedringer som forskning giver, er noget af det, som jeg ser mest frem til at arbejde mere med og på sigt implementere hos patienterne', siger Ronald Antulov.

Ligesom han har en klar ambition om at involvere flere yngre kollegaer i forskningen:

'Jeg vægter højt, at vi hele tiden italesætter nødvendigheden af forskningen. Det er vigtigt, når forskningen skal implementeres, men også når vi vil involvere flere i at tage aktiv del i forskningen', siger Ronald Antulov.

Fakta

  • I 2011 fik han sin ph.d. ved Rijeka Universitet i Kroatien. I afhandlingen undersøgte han kønsforskelle i multipel sklerose ved MR-skanninger
  • Har siden 2015 været ansat som specialansvarlig overlæge i neuroradiologi ved Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.
  • I 2018 fik han det europæiske diplom i neuroradiologi i Rotterdam, Holland, efter, at han afsluttede det europæiske kursus i neuroradiologi arrangeret af Europæisk Neuroradiologsk Selskab.
APPFWU01V