Skip til primært indhold

Forskningsprojekt viser ingen øget risiko for blodpropper efter indtag af fedtrige måltider før og efter en fedmeoperation

Tirsdag den 9. november 2021 var Sydvestjysk Sygehus vært, da Line Espenhain Landgrebe forsvarede sit ph.d.-projekt om effekten af fedtrige måltider på blodets evne til at størkne hos svært overvægtige patienter, som er indstillet til en fedmeoperation.

Foto: Ph.d. Line Espenhain Landgrebe

Til forsvaret fortalte Line Espenhain Landgrebe, hvordan indtaget af fedtrige sammenlignet med fedtfattige måltider påvirker de processer, der får blodet til at størkne hos svært overvægtige før og efter et bevidst vægttab.

’Nogle personer med overvægt har en øget dødelighed forårsaget af hjertekarsygdom både før og under et bevidst vægttab. Forskningsmæssigt mangler vi viden om hvorfor. Når vi tager blodprøver for at bestemme sygdomsrisikoen, vurderes risikoen oftest ud fra fasteprøver, men måske kan vi hente mere viden fra den ikke-fastende tilstand. Mit forskningsprojekt ser derfor på, om et fedtrigt måltid påvirker risikoen for blodpropper i timerne efter måltidet hos personer med svær overvægt før og under vægttab’, forklarer Line Espenhain Landgrebe.

Ingen øget risiko for blodpropper

Resultaterne fra Lines forskningsprojekt viser, at indtag af fedtrige måltider aktiverer blodets evne til at størkne, men uden at påvirke de processer, der medfører dannelse af blodpropper. Forskningsprojektet kan dog ikke belyse effekten på de celler i blodet, som er med til at danne blodpropper.

’Resultaterne er baseret på blodprøver taget i timerne efter indtag af to fedtrige måltider sammenlignet med to fedtfattige måltider. Blodprøverne er fra en lille studiepopulation med 20 svært overvægtige patienter før vægttab, 20 patienter under et vægttab efter kostændringer og 16 patienter 3-6 måneder efter en fedmeoperation. Forskningsprojektet kan ikke belyse, om vedvarende indtag af fedtrige måltider vil bidrage til en øget risiko for blodpropper’, fortæller Line Espenhain Landgrebe.

Forskningsprojektets resultater bidrager med ny viden til læger, sygeplejersker, diætister og andre fagpersoner, som rådgiver patienter med svær overvægt i kostomlægning før og under vægttab. Det gælder fx de ca. 1600 patienter, der årligt indstilles til en fedmeoperation i Danmark. Andre overvægtige mennesker med behov for vægttab får også glæde af den nye viden, som er særlig aktuel i disse år, hvor ”Low Carb High Fat” kost er populær som slankekur.

Line Espenhain Landgrebes forsvar gik rigtig godt, og hun var selvsagt glad for at afslutte ph.d.-projektet i et auditorium frem for på et videomøde. Det blev således en festlig dag sammen med de fremmødte, heriblandt kollegaer, familie og venner.

Et ph.d.-forsvar er offentligt, og alle kan deltage. Fremtidige forsvar annonceres på sydvestjysksygehus.dk/forskning.

APPFWU01V