Skip til primært indhold

Epilepsi Ambulatorium

Læs mere herunder

Velkommen til Epilepsi Ambulatorium på Esbjerg og Grindsted Sygehus. Vi varetager udredning og behandling af epilepsi og giver dig vejledning i at leve med epilepsi. Du kommer også her til opfølgning på din epilepsibehandling.

Undersøgelse

Diagnosen stilles ud fra en omfattende beskrivelse af sygehistorien samt din eller dine pårørendes beskrivelse af anfaldene.
Det kan suppleres med forskellige undersøgelser, fx EEG, som er en måling af hjernens aktivitet. Du bliver informeret om svar på undersøgelser samt videre udrednings- og behandlingsplan ved din næste tid hos os, telefonkonsultation eller per brev.

Behandling

Målet er at forebygge epileptiske anfald:

  • Antiepileptisk behandling
  • Undgå epilepsiprovokerende faktorer (søvnmangel, alkohol, flimrende lys osv.)

Afslutning af dit forløb

Er du velbehandlet, kan du blive afsluttet til din egen læge, som herefter varetager din behandling. Et eventuelt videre forløb hos os tilpasses og tilrettelægges ud fra dit behov.

Hvad er epilepsi?

Ved epilepsi forstås en tendens til tilbagevendende, spontant optrædende epileptiske anfald. Anfaldene udløses af unormale elektriske impulser i større eller mindre dele af hjernen. Omkring 55.000 personer – eller ca. 1% af befolkningen i Danmark – har epilepsi, og hvert år får ca. 4.500 nye personer besked om, at de har sygdommen. Epilepsi har voldsomme konsekvenser for det sociale liv, uddannelse og arbejdsliv.

Anfaldene opleves forskelligt fra person til person. Du kan godt have flere slags anfald. Epileptiske anfald kan opdeles i to hovedgrupper: Den største gruppe er fokale anfald, hvor et begrænset område af hjerne er involveret i anfaldet. Den anden er komplekse generaliserede anfald, hvor hele hjernen er involveret. Det er komplekse anfald, der kan give de krampeanfald, som mange forbinder med epilepsi.

Vores konsultationer

Vi tilbyder både konsultationer pr. telefon og konsultationer, hvor du møder op i klinikken. Behandlingen tager udgangspunkt i dig, og du vil få konsultation hos enten en sygeplejerske eller en læge afhængigt af din aktuelle problemstilling.
Nogle patienter, som er i et såkaldt roligt forløb, får med faste mellemrum tilsendt et spørgeskema, som besvares elektronisk i app'en ”Mit Sygehus”. Er du i et roligt forløb, vil vi på baggrund af dine besvarelser afgøre, hvor ofte du indkaldes til samtale eller ringes op af en sygeplejerske.

Epilepsi Ambulatorium

Haraldsgade 7
6700 Esbjerg
Bygning H, indgang 1, stuen

Telefonisk kontakt:

Tlf. 7918 2277

Vi kan træffes alle hverdage mellem kl. 8-11 og 13-14.

Vil du læse mere sundhedsfaglig viden om epilepsi, så finder du måske dét, du søger her. Du kan også finde information om epilepsi på Epilepsiforeningens hjemmeside, som er en patientforening - læs her.

Du kan også se vores egne beskrivelser af nedenstående ved at klikke på dét, du gerne vil lære mere om.

APPFWU02V