Skip til primært indhold

Praktisk information

Her finder du de forskellige praktiske informationer ifm. patient- og pårørende panelet

Praktiske informationer

Herunder finder du en række forskellige informationer, som du kan få behov for som medlem af patient- og pårørendepanelet. 

Når vi holder møde i Patient- og pårørendepanelet, vil det altid være på Esbjerg og Grindsted Sygehus i Esbjerg. Før hvert møde skriver vi til dig og informerer om, hvor på sygehuset vi skal mødes og hvordan du finder der hen.

Det første møde finder sted efter kl. 15:00, da vi gerne vil tage hensyn til, at du måske har et arbejde, du skal passe. På det første møde skal panelet beslutte hvornår fremtidige møder skal foregå. Du er dermed selv med til at bestemme mødetidspunktet.

Der vil være 4 møder om året i Patient- og pårørendepanelet.

Esbjerg og Grindsted Sygehus vil være vært for lidt at spise og drikke i forbindelse med møderne. Vi tager selvfølgelig hensyn til særlige behov.

Før møderne vil du modtage en dagsorden med de punkter, der skal drøftes. På sigt er det Patient- og pårørendepanelet selv, der sætter dagsorden og bestemmer hvilke punkter, der skal drøftes.

Du vil ligeledes modtage det materiale, du skal bruge for at kunne forberede dig.

Forberedelse til et møde kan bestå i, at:

  • Læse noget baggrundsstof.
  • Undersøge noget for panelet.
  • Overveje din holdning til en given problemstilling.
  • Forberede dig på at holde et lille oplæg for panelet om et emne du har mest viden om og erfaring med.
  • Du skal forvente, at det tager ca. 1-2 timer at forberede sig til et møde.

Alle andre råd og udvalg på Esbjerg og Grindsted Sygehus er meget interesserede i at høre, hvordan de kan inddrage patienter og pårørende mere.

Derfor kan du opleve, at de inviterer dig og et af de andre medlemmer med til et møde, fordi I har viden om at være patient eller pårørende indenfor et bestemt område.

Det er helt frivilligt om man vil påtage sig ekstra mødeaktivitet. 

At være repræsentant i Patient- og pårørendepanelet er frivilligt. Vi kan ikke tilbyde dig løn for det arbejde du lægger i panelet.

Du er selvfølgelig velkommen til at nævne dette som Frivilligt arbejde på eventuelt CV el. lign.

I forbindelse med møder dækker sygehuset dine udgifter til transport. Hvis du kører i egen bil eller dine pårørende, din nabo eller en ven kører dig, ydes der betaling efter kilometertakst. Rejser du med offentlig transport refunderer vi dine udgifter til billetter.

APPFWU01V