Skip til primært indhold

Nyt forskningsprojekt skal skræddersy behandling til personer med type 2-diabetes

Esbjerg Sygehus er netop begyndt på et nyt forskningsprojekt, som skal hjælpe personer med type 2-diabetes til at få en mere målrettet behandling af deres sygdom.

Foto: Esbjerg Sygehus

Fra venstre ses overlæge og klinisk lektor Jeppe Gram samt overlæge og klinisk professor Claus Bogh Juhl, der begge er ved Afdeling for Diabetes og Hormonsygdomme. Fra højre ses afdelingslæge og ph.d. Monija Mrgan fra Afdeling for Hjertesygdomme.

Ved at lave en hjerte-CT-skanning vil lægerne fra Esbjerg Sygehus finde frem til de personer med type 2-diabetes, som har henholdsvis en høj og en lav risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme. Ud fra skanningen vil man kunne målrette behandlingen mere, så nogle patienter skal tage mindre medicin, mens andre skal begynde på en mere præcis, medicinsk behandling.

'Vi vil gerne finde ud af, om vi ved at lave en hjerte-CT-skanning på personer med type 2-diabetes kan tilføre et ekstra lag af forebyggende behandling,' siger Claus Bogh Juhl, der er overlæge og professor på Diabetes og Hormonsygdomme på Esbjerg Sygehus. Hans afdeling laver forskningsprojektet i et samarbejde med Hjertesygdomme.

'I dag kan vi måle, om personer med diabetes er ved at blive blinde eller få nyreproblemer. Men vi kan ikke på samme måde måle, om patienten er i risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme. Forskningsprojektet her skal være med til at afklare, om en hjerte-CT-skanning kan være en god måde at gøre det på'.

Det har været kendt i en del år, at der er en tæt sammenhæng mellem type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Men desværre er man ikke så god til at forudsige, hvem der er i særlig høj risiko for at få hjerteproblemer. Det har betydet, at der er risiko for, at man kommer til at over- eller underbehandle den enkelte patient.

  • Forskningsprojektet på Esbjerg Sygehus er en del af et landsdækkende projekt, hvor 7.300 patienter med type 2-diabetes og uden kendt hjertesygdom skal forbi en hjerte-CT-skanner i løbet af 2023-2025. Heraf skal ca. 400 personer findes i Esbjerg-området.
  • Deltagerne til forskningsprojektet inviteres gennem E-boks.
  • Du kan få flere oplysninger om forskningsprojektet på https://intenct.dk
APPFWU01V