Skip til primært indhold

For tidligt født eller syge børn

Læs mere herunder

Siden er under udarbejdelse. Naviger herunder imellem Modtagelse, Indlæggelse og Udskrivelse. Ved spørgsmål tag da endelig kontakt til Børn og Unge afdelingen.

Når barnet er født

Efter fødslen vil en børnelæge og din mand/partner tage barnet med fra fødestuen op til Nyfødte og Familie.

Modtagelse af barnet

Barnet modtages af en sygeplejerske i afdelingen. Barnet vil blive lagt i enten en åben eller lukket kuvøse. I den er det nemt for personalet at holde øje med barnet.

Sygeplejersken informerer løbende om, hvad der sker

 • Barnet bliver vejet og får målt temperatur
 • Barnet får en føler på foden, og evt. elektroder på brystet, der måler puls og blodets iltindhold. Disse observationer kan ses på en overvågningsskærm ved barnet og på personalets kontor
 • Barnet får lagt en tynd plastiksonde gennem næsen og ned i mavesækken. Gennem sonden får barnet mad.

Nogle børn får

 • Drop, så det kan få væske ind i blodet
 • CPAP: et system, der blæser luft ind i næsen for at støtte barnets vejrtrækning. Barnet får en lille studs sat i kanten af næsen, hvorigennem der blæses varm og fugtet luft. Studsen holdes på plads af en hue.

Lægen undersøger barnet

Barnet bliver undersøgt af lægen ved ankomsten. Lægen tilser barnet løbende efter behov.
Der er også dagligt stuegang, men derudover kan du altid komme til at tale med en læge om dine spørgsmål. Ved længere forløb afholder I også statussamtaler med lægen og jeres kontaktsygeplejerske.

Blodprøver

Barnet får taget blodprøver. Det bliver oftest gjort med et stik i hælen. Personalet eller I giver lidt sukkervand ind i munden et par minutter før og under blodprøvetagningen. Det virker smertestillende på barnet. Hvis barnet bliver ammet under blodprøvetagning, virker det også smertestillende.

Ro til at gro

Børn, der er født for tidligt, har brug for meget ro. Derfor ligger barnet det meste af tiden på mors eller fars nøgne bryst. De første dage bør I af hensyn til mors mælkeproduktion prioritere, at barnet ligger mest hos mor. Hud mod hud med barnet stimulerer nemlig mors mælkeproduktionen. Derudover arbejder personalet efter NIDCAP- principper (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program), hvor der tages udgangspunkt i barnets signaler for velvære og belastning. Personalet vil vejlede jer i, hvordan I også tolker barnets signaler.

Dæmpet adfærd

Det er vigtigt, at der er ro omkring barnet. Mobiltelefon skal stå på lydløs. Tal dæmpet og tag hensyn til barnet. Der må ikke tales i mobiltelefon på Neonatalstuen. Hvis I er på en overvågningsstue med fjernsyn, så tænk over, at I skal beskytte barnets sanser og minimere stimuli. Tal med personalet om, hvor mange stimuli jeres barn er klar til at modtage.

Ernæring

Et for tidligt født barn kan ikke altid sutte med det samme, men vil gradvist blive bedre til det. Hvis du vil amme dit barn, er det vigtigt, at du starter stimulering af mælkeproduktionen så hurtigt efter fødslen, som du har overskud til. Det kan du gøre med en brystpumpe eller ved håndudmalkning.

Personalet fra afdelingen vejleder dig løbende under indlæggelsen om det. Så snart du kan malke lidt ud, får dit barn mælken i sonden. Ellers vil det få bankmælk/donormælk eller modermælkserstatning, afhængig af jeres barns alder og størrelse. Det kan være en langvarig proces for barnet at lære at amme, der kan vare uger eller måneder. Det er ikke muligt at sætte tid på. Jeres barn bestemmer selv farten. Den proces kalder vi Mælkevejen. Det er godt at have barnet liggende ved mors bryst, mens det får sondemad. I vælger selv, om jeres barn skal ammes eller have flaske. Personalet giver jer den vejledning I har brug for.

Gulsot

De fleste for tidligt fødte børn får gulsot indenfor den første leveuge. Det skyldes, at leveren endnu er umoden. Det kan ses, ved at barnet bliver gult i huden, og det måles med en blodprøve. Behandlingen er lysterapi og ekstra mad. Barnet får ”solbriller” på for at beskytte øjnene. Resultatet af blodprøven afgør, hvor længe barnet skal ligge i lyset. Nogle børn skal i lys flere gange.

Kontaktsygeplejerske

I vil under indlæggelsen møde en del forskelligt personale. Hver familie har derfor to kontaktsygeplejersker, der vil være de primære personer omkring jer.

Ud af kuvøse og i vugge

Når jeres barn ikke længere har brug for så meget varme i kuvøsen, kan det være i en varmevugge eller en almindelig vugge. Samtidig kan barnet også få tøj på. I må gerne tage tøj med til jeres barn hjemmefra.

Barsel og dagpenge

Far: Er barnet indlagt mere end 12 dage, har far mulighed for at få dagpenge under indlæggelsen. Kontakt arbejdsplads eller fagforening. De kan fortælle dig, om din overenskomst giver dig ret til at få fri til at passe dit barn.

Mor: Mors barsel begynder den dag, barnet bliver født - også selvom barnet bliver født for tidligt. Barslen kan forlænges med den periode, I har været indlagt med barnet. I får efter udskrivelsen tilsendt indlæggelsesbekræftigelse på barnet. I kan herefter henvende jer til egen sagsbehandler i kommunen.

Indlæggelsestiden

Varierer fra timer til flere måneder, afhængigt af, hvad barnet fejler. Barnet kan fx være kortvarigt på Neonatalstuen til observation efter fødslen og hurtigt komme tilbage til mor på en almindelig stue i afdelingen. Undervisning om for tidligt fødte barns sansemotoriske udvikling
Afdelingens fysioterapeut med speciale i for tidligt fødte børn afholder undervisning med jævne mellemrum. Spørg personalet, hvornår der er undervisning.

Tidligt hjemmeophold

Det er meget individuelt, hvornår et for tidligt født barn kan udskrives. Det vil dog oftest være realistisk at forvente endelig udskrivelse omkring terminstidspunktet.

Hvis jeres barn stadig er lille, men ellers rask, kan lægen vurdere, at jeres indlæggelse afsluttes til tidligt hjemmeophold. Det betyder, at i stedet for at tilbringe tiden på hospitalet i den fase, hvor barnet kun skal have suppleret måltiderne med sondemad, kan I være hjemme. I vil blive set af en sygeplejerske fra THO - teamet i afdelingen to gange i ugen. Det første besøg kan tilbydes, som et hjemmebesøg, hvor sygeplejersken kommer hjem til jer.

De efterfølgende besøg vil efter nærmere aftale foregå, som besøg i afdelingen for Nyfødte og familier eller via telemedicin som en videokonference. I har mulighed for direkte kontakt til afdelingen døgnet rundt.

Kriterier for at barnet kan være på tidligt hjemmeophold

 • Ikke behov for elektronisk overvågning.
 • Som hovedregel være ude af medicinsk behandling.
 • Kan holde varmen selv.
 • Er i en forventelig stabil amme-eller flaske-etableringsfase.

Forældrene

 • Er forberedte til at kunne få barnet med hjem
 • Kan give barnet mad på sonde og kontrollere sonden/evt. selv lægge den.
 • Kan observere og passe barnet.

Kontakt til sundhedsplejerske

Jeres sundhedsplejerske kan besøge jer allerede, mens I er indlagte. Så kan I forberede udskrivelsen sammen, ud fra de behov I eller jeres barn har. I kan selv tage kontakt, eller jeres kontaktperson kan gøre det.

Tilknytning til Børne - og Ungeambulatoriet

Nogle børn henvises efter udskrivelsen til Børneambulatoriet, f.eks.:

 • Hvis jeres barn er født før uge 32 og/eller har en fødselsvægt på eller under 1500g.
 • Har særlige behov.
 • Her bliver barnets udvikling fulgt af læge, sygeplejerske og fysioterapeut.
APPFWU01V