Skip til primært indhold

Nye forskningsresultater: Arbejdsevnen påvirkes markant blandt de ældste arbejdstagere

Et hold forskere fra Sydvestjysk Sygehus har i en stor undersøgelse set på, hvordan alder, fysisk belastning og smerter påvirker arbejdsevnen. Undersøgelsen er navngivet ’Esbjergundersøgelsen’, og resultaterne tegner et tydeligt billede af, at arbejdsevnen reduceres med alderen.

Foto: Forskningsgruppen bestående af post.doc. Niels-Peter Brøchner Nygaard, overlæge Gert Thomsen fra Arbejdsmedicinsk Afdeling, forskningsleder og lektor Bibi Gram og forskningsleder, klinisk lektor og ledende overlæge Lars Rauff Skadhauge fra Arbejdsmedicinsk Afdeling. Derudover er ledende overlæge Jesper Rasmussen fra Arbejds- og Miljømedicin ved Odense Universitetshospital også en del af holdet.

Vi skal blive længere på arbejdsmarkedet. Men hvad betyder den høje pensionsalder for arbejdsevnen?

Det er et af de spørgsmål, som forskere fra Sydvestjysk Sygehus har set nærmere på i Esbjergundersøgelsen. De første resultater fra undersøgelsen er nu klar, og de efterlader ingen tvivl om, at alder i sig selv spiller en rolle for arbejdsevnen.

Undersøgelsen sker i et samarbejde mellem Enheden for Sundhedsfaglig Forskning og Arbejdsmedicinsk Afdeling ved Sydvestjysk Sygehus, hvor en af forskerne bag er forskningsleder og lektor Bibi Gram. Hun fremhæver, at alder særligt ser ud til at have en negativ betydning for arbejdsevnen i de sidste 10 år af arbejdslivet:

’Vores forskning viser, at der med alderen følger en øget risiko for nedsat arbejdsevne. Lav arbejdsevne kan være et udtryk for dårligt helbred og resultere i sygefravær. For eksempel kan vi ved sammenligning af forskellige aldersgrupper se, at særligt borgere over 60 år vurderer deres arbejdsevne markant dårligere end de 50-55-årige. Lidt mere overraskende ser vi også, at de 56-60-årige selv vurderer deres arbejdsevne, som dårligere end den yngste gruppe. Resultaterne tydeliggør, at alder i sig selv er en vigtig faktor for arbejdsevnen’, siger Bibi Gram.

Hun fremhæver, at undersøgelsen er vigtig, fordi den giver viden om, hvornår i arbejdslivet nogle kan have behov for, at arbejdet eksempelvist tilrettelægges anderledes. Det er vigtigt at vide, hvis man vil sætte ind med forebyggende tiltag på arbejdspladsen. Det vil være tiltag, som ofte vil indeholde justeringer i forhold til udførelse af arbejdsopgaven, og som forudsætter en individuel dialog om den enkeltes oplevelse af arbejdsevnen.

13.000 esbjergensere har svaret

Undersøgelsen bygger på svar fra over 13.000 borgere mellem 50 og 65 år i Esbjerg Kommune. Når netop Esbjerg er udvalgt, er det blandt andet, fordi undersøgelsen er udført af forskere fra Sydvestjysk Sygehus. Valget er dog også faldet på Esbjerg, fordi kommunens borgere kommer fra et stort område, der inkluderer både land og by og derved kan være repræsentativ for resten af Danmark.

’Esbjerg Kommune afspejler den danske befolkning godt. Kommunen har blandt andet en bred sammensætning. Det gælder for eksempel beskæftigelse, hvor mange forskellige erhverv er repræsenteret. Derfor kan de resultater, som vi finder frem til også bredes ud til den danske befolkning’, forklarer Bibi Gram.

Nye områder skal afdækkes

Udover alder finder forskerne frem til, at både smerter i for eksempel ryg og skulder og fysiske belastninger for eksempel i form af løft har en negativ betydning for arbejdsevnen. Begge er områder, som forskerne vil undersøge nærmere i fremtidig planlagt undersøgelse, der har fokus på fysiske test og klinisk undersøgelse.

’Den kommende undersøgelse skal være med til at gøre os klogere på, hvordan smerter og konkrete fysiske belastninger hænger sammen med arbejdsevnen. På den lidt længere bane skal det være med til at gøre os klogere på både behandling, og på hvordan vi bedst forebygger og reducerer påvirkningen af disse faktorer’, forklarer Bibi Gram.

Fakta

  • I 2017 og 2018 inviterede forskere fra Sydvestjysk Sygehus 23.000 borgere mellem 50 og 65 år i Esbjerg Kommune til at være med i Esbjergundersøgelsen, som er en stor undersøgelse om, hvad den høje pensionsalder betyder for helbredstilstanden. Spørgeskemaet blev sendt ud via e-boks, og over 13.000 borgere svarede. Omkring 300 af de adspurgte vil i en kommende undersøgelse blive inviteret til en helbredsundersøgelse på Sydvestjysk Sygehus.
  • Arbejdsevne er i undersøgelsen målt ved hjælp af en anerkendt og valideret skala, hvor borgerne selv har rangeret deres arbejdsevne på en skala fra 0-100.
  • Esbjergundersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem Arbejdsmedicinsk Afdeling og Enheden for Sundhedsfaglig Forskning ved Sydvestjysk Sygehus.
  • Forskningsgruppen består fra Enheden for Sundhedsfaglig Forskning af forskningsleder og lektor Bibi Gram og post.doc. Niels-Peter Brøchner Nygaard. Fra Arbejdsmedicinsk Afdeling består af gruppen af forskningsleder, klinisk lektor og ledende overlæge Lars Rauff Skadhauge og overlæge Gert Thomsen. Derudover er ledende overlæge Jesper Rasmussen fra Arbejds- og Miljømedicin ved Odense Universitetshospital også en del af forskerholdet.
APPFWU02V