Skip til primært indhold

Symptomer, sygdomme og behandlingsområder

Læs mere herunder

Øre-, Næse-, og Hals Afdelingen på Esbjerg og Grindsted Sygehus tilbyder højt specialiseret undersøgelse og behandling til børn og voksne med sygdomme i øre, næse og hals. Du kan læse mere om vores undersøgelser og behandlinger ved at folde det specifikke område ud, herunder.

Se uddybende behandlingsområder herunder, i fold-ud menuen.

Fakta

Hvis du er henvist med kronisk bihulebetændelse eller næsepolypper, vil du ved forundersøgelsen blive vurderet af kirurgen, om du skal tilbydes kirurgisk eller medicinsk behandling eller en kombination af begge.

Behandling

Medicinsk behandling består af næsespray med binyrebarkhormon. Hvis du bliver tilbudt kirurgi foregår dette i fuld bedøvelse. Selve operation foregår med kikkert (endoskopisk) gennem næsen hvor man fjerner evt. polypper og åbner op til de ramte bihuler. Ved operationens afslutning lægges der evt. tamponader i begge næsebor. Polypper i næsen kan have tendens til at komme igen efter noget tid.

Afdelingen tilbyder ballonudvidelse af det eustakiske rør (tubaplastik).

Fakta

Mange mindre børn har generelt dårlig ventilation fra svælget til mellemøret. Dette medfører ofte problemer med ørerne, herunder kronisk væske i mellemøret og nedsat hørelse. Sommetider ses tilbagevendende mellemøreinfektioner, som opleves værst i vinterhalvåret pga. de mange forkølelser. Efterhånden som vi vokser, vokser det eustachiske rør med og problemerne aftager for til sidst helt at forsvinde hos langt de fleste af os. Hos ganske få kan problemet dog følge med ind i voksenalderen. Således kan man opleve tilbagevendende prop-fornemmelse i ørerne og i nogle tilfælde lettere nedsat hørelse. Sjældent kan der også være væske i mellemøret hos voksne, som i kronisk tilstand kan behandles med dræn og i mange tilfælde med ballonudvidelse.

Behandling

En forundersøgelse med vurdering af det eustakiske rørs funktion vil afgøre, om man er kandidat til behandlingen. Behandlingen sker i fuld narkose, hvor lægen vil føre et kateter gennem næsen til næsesvælget. Herfra føres en lille ballon op i det eustakiske rør, som blæses op mhp. udvidelse. Indgrebet er kortvarigt og risiciene er generelt meget små jævnfør patientinformationen.

Øre-Næse-Hals Afdelingen på Esbjerg og Grindsted Sygehus tilbyder fjernelse af mandler og svælgpolypper hos børn og voksne.

Fakta

Mandler og svælgpolypper hjælper med at bekæmpe infektioner. Mandlerne sidder mellem ganebuerne ved indgangen til svælget, mens polypperne sidder bag næsen øverst i svælget. Hos børn og voksne kan mandlerne give anledning til gentagne halsbetændelser. Hos voksne kan kroniske infektioner i mandlerne give anledning til ildesmagende og lugtende polypper i selve mandlerne. Især hos børn kan forstørrede mandler og/eller svælgpolypper give anledning til snorken og problemer med at spise.

Behandling

Afhængig af generne vælger man ofte at fjerne eller reducere størrelsen på mandlerne og fjerne svælgpolypperne. Selvom man fjerner mandler og polypper bliver immunsystemet ikke svækket. Ved små børn tilbyder vi reduktion af mandlernes størrelse ved hjælp af coblations teknik, der er en meget skånsom teknik, der giver få smerter og hurtig sårheling.

Høreklinikken tilbyder udredning og behandling af hørenedsættelser hos nyfødte børn, unge og voksne. Høreklinikken modtager henvisninger fra egen læge, praktiserende øre-næse-halslæger, Øre-Næse-Hals Afdelingen og andre sygehusafdelinger.

Fakta

Typiske problemer når hørelsen er nedsat:

  • Det er svært at følge en samtale i selskaber og med baggrundsstøj.
  • Ved samtaler og telefonsamtaler er andres tale utydelig.
  • Du må skrue op for lyden på fjernsyn og radio.

Behandling

At få udleveret et høreapparat fra det offentlige vil altid være gratis for dig. Din hørenedsættelse bliver vurderet af uddannede audiologiassistenter og speciallæger. At vælge et høreapparat kan være svært, og der er mange hensyn at tage, blandt andet kosmetisk og komfort. Derfor lægger vi vægt på grundig, god og individuel rådgivning. Hvis det er mere end 4 år siden, at du sidst har fået nyt høreapparat, kan du få offentlig tilskud til høreapparat. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, ydes der også tilskud til høreapparater efter gældende regler.

Fakta

Skæv næseskillevæg kan give udslag i besværet vejrtrækning gennem næsen.

Forundersøgelse

Hvis du er henvist til operation for skæv næseskillevæg, bliver du ved forundersøgelsen undersøgt og vurderet af kirurgen m.h.p., om du vil have gavn af en operation. Ved forundersøgelsen bliver det besluttet, om du skal afprøve medicinsk behandling (næsespray) eller tilbydes operation.

Behandling

Tilbydes du operation foregår dette i fuld bedøvelse. Operationen foregår gennem næsen. Du får ingen synlige ar. Formålet med operationen er at forbedre din vejrtrækning gennem næsen. Det gøres ved at rette næseskillevæggen, så den bliver mindre skæv end før. Ved samme operation kan kirurgen vælge at reducere dine næsemuslinger, såfremt dette er aftalt.  Næsemuslingerne har også betydning for vejrtrækning gennem næsen. Ved operationens afslutning får du evt. lagt tamponader i næsen, som skal fjernes 3 dage efter operationen i Øre-Næse-Hals Ambulatoriet.

Udskrivelse

Du kan forvente at blive udskrevet senere samme dag som operationen.

Kontrol

Evt. tamponader i næsen fjernes i Øre-Næse-Hals Ambulatoriet 3 dage efter operationen.
Herefter ambulant kontrol ca. 7 dage efter operationen til vurdering af sårhelingen.
Afsluttende kontrol 3-4 måneder efter operationen.

Fakta

Udestående ører er oftest medfødt og ses ved 10 procent af befolkningen, der har udestående ører i større eller mindre grad. Kan være ensidigt, men er ofte dobbeltsidig. Øret begynder at tage endelig form i begyndelsen af 3. graviditetsmåned. Øret vokser derefter jævnt indtil 10-års alderen, men 85% af øret er fuldt udvokset efter 3-års alderen.

Behandling

Operationen kan foregå i fuld eller lokalbedøvelse. Dette og operationstidspunkt afhænger af barnets alder, lægens vurdering og generne. Operationen varer typisk 1-2 timer, og barnet kan komme hjem senere samme dag.

Fakta

Struma betyder forstørret skjoldbruskkirtel og forekommer hyppigst hos kvinder. Den skyldes ofte simple og langt overvejende godartede knuder, som kan blive til gene. Det kan også skyldes forstyrrelser i stofskiftet, som ikke kan behandles tilfredsstillende med medicin.

Behandling

Skjoldbruskkirtlen består af to lapper, henholdsvis en på højre og venstre side. Operationen består af fjernelse af hele den ene side eller fuldstændig fjernelse af begge sider. Stillingtagen til operation for struma samt efterkontrol foregår i tæt samarbejde med specialister indenfor stofskiftesygdomme. Adgangen til skjoldbruskkirtlen sker med en bueformet åbning af ca. 6-8 cm i huden fortil på halsen lige over brystbenet. Afdelingen anvender det nyeste udstyr i tiden under operation for at holde evt. komplikationer på et meget lavt niveau. Herunder hører bl.a. løbende monitorering af  nerven til stemmebåndet og elektronisk styret termisk lukning af blodkar inden disse overskæres.

Afdelingen refererer løbende til den landsdækkende database for godartet strumakirurgi for at opretholde en høj kvalitet.

Fakta

Øre-næse-halsafdelingen på Esbjerg Sygehus har et fuldt udstyret svimmelhedsambulatorie. Her udreder vi alle typer af svimmelhed, som kan relateres til øret og samarbejder med sygehusets andre afdelinger i udredningen af svimmelhed med andre årsager.

Forundersøgelse/udredning

Du vil blive mødt af en læge og en sygeplejerske, som vil spørge ind til dine symptomer og undersøge dig. På den baggrund kan yderligere undersøgelser bestilles, som enten vil foregå samme dag eller på et senere tidspunkt. Det kan dreje sig om bl.a. en høreprøve eller forskellige undersøgelser af dine øjenbevægelser ved hjælp af små kameraer på nogle specielle briller du får på. Disse kameraundersøgelser kaldes enten Video-Head-Impulse-Test eller Videonystagmografi og undersøger ligevægtsapparatet i dit indre øre via en refleksbue til dine øjenmuskler.

Fakta

Synkeproblemer er defineret som forstyrrelser i synkeprocessen, når maden skal passere fra munden til spiserøret. Der kan være mange forskellige årsager til synkebesvær som udposning eller forsnævring på spiserøret og tilbageløb af maveindholdet til spiserøret (refluks). Synkeproblemer ses efter hjerneblødning, strålebehandling af halsen, sklerose, Parkinsons sygdom osv.

Behandling

Vi tilbyder undersøgelse og behandling af forsnævringer i spiserøret i fuld bedøvelse.

Fakta

Når muskulaturen i svælget slapper af under søvnen, kan de medføre vibrationer af bløddele i svælget som årsag til snorken. Man skelner mellem den såkaldte sociale snorken, der blot er til gene for andre, og sygdommen søvnapnø. Her bliver det så snævert i svælget, at det fører til stop i vejrtrækningen. Det medfører, at kroppen vækkes og ikke kan få lov til at komme i dyb søvn og få den nødvendige hvile. Konsekvensen er, at man er uudhvilet, selv efter en hel nats søvn, er konstant træt, har tendens til at falde i søvn, når man ser fjernsyn eller læser en bog og har brug for at lægge sig, når man kan. Snorken er meget udbredt og ses især hos overvægtige, men findes i alle vægtklasser. Det kan være en kraftig social belastning. Årsager til snorken kan være tæthed i næsen, en slap, nedhængende blød gane, stor drøbel og især hos børn store mandler og svælgpolypper.

Forundersøgelse/udredning

Udredning foregår ved, at man derhjemme eller i sjældne tilfælde under indlæggelse sover en nat med et søvnmonitoreringsudstyr. Efterfølgende bliver dette aflæst, og du bliver undersøgt i vores ambulatorium. Videre behandling afhænger af denne søvnregistrering og undersøgelsen.

Operation/behandling

Behandling af social snorken

Det afhænger af årsagen. Nogle kan behandles med kirurgi. Afhængig af årsagen kan vi tilbyde:

  • operation af næseskillevæggen (se tæthed i næsen - skæv næseskillevæg)
  • fjernelse af mandler og svælgpolypper (se børnepolypper og mandler)
  • den skånsomme radiobølgebehandling coblation af ganen.

Andre kan behandles med vægtreduktion ved overvægt, sove på siden, rygestop og undgå alkohol før sengetid og sovetabletter. Nogle har god effekt af en snorkeskinne tilpasset ved en tandlæge.

Behandling ved søvnapnø

Behandlingen er et CPAP-apparat (continuous positive airway pressure). Vi tilbyder udlevering af CPAP-apparat og maske, tilpasning og kontrol i vores søvnambulatorium.

Søvnambulatoriets telefonnummer er 7918 3514.

Fakta

Foniatri betyder læren om tale- og sangstemmens sygdomme og behandling. Her foretager vi undersøgelse, udredning og behandling af patienter med tale og stemmelidelser i alle aldre.

Undersøgelse

Når du er henvist til foniatrisk ambulatorium, bliver du indkaldt til en ambulant undersøgelse. Undersøgelsen udføres af en øre-næse-hals læge og en talepædagog. Der foretages bl.a. stemmeanalyse og kikkertundersøgelse med videoanalyse af struben.

Behandling

På baggrund af undersøgelserne planlægger lægen og talepædagogen, hvilken behandling du skal tilbydes. Det kan være enten medicinsk behandling, operation eller talepædagogisk behandling eller evt. en kombination.

Fakta

Ved hørenedsættelser skelner man mellem høretab forårsaget af sygdomme i trommehinden eller mellemøret, der forårsager lydledningshøretab og sygdomme i det indre øre. Lydledningshøretab er typisk forårsaget af et hul på trommehinden, væske på mellemøret (se væske på trommehinden) eller brud på knoglekæden, der overfører lyden fra trommehinden til det indre øre eller infektioner, kraftige hovedtraumer eller kolesteatom (benæder). Indre øresygdomme, der giver hørenedsættelse er typisk støjskader, Menieres sygdom, arvelig hørenedsættelse, aldersbetinget hørenedsættelse og godartet knude på hørenerven. Disse hørenedsættelser behandles typisk med høreapparater.

Operation

Lydledningshøretab kan i mange tilfælde genoprettes ved en operation. Ved hul på trommehinden tilbydes typisk en operation, hvor vi tilstræber at lukke hullet i fuld bedøvelse. I sjældne tilfælde kan operationen tilbydes i lokalbedøvelse. Et hul i trommehinden kan ud over hørenedsættelsen være årsag til gentagne infektioner, som kan beskadige de små knogler i mellemøret, der leder lyden fra trommehinden ind i det indre øre. Langvarige mellemøreproblemer kan medføre dannelsen af benæder, også kaldet kolesteatom. Det er hudskæl, der hober sig op omkring et hul på trommehinden eller i en lomme i trommehinden, der dannes ved langvarigt undertryk i mellemøret. Benæderen kan så langsomt ødelægge det knoglevæv, det kommer i kontakt med.

Det er vigtigt, at du ikke har haft infektion og flåd fra øret i lang tid og mindst 3 måneder inden en eventuel operation. Succesen af operationen er afhængig af, at der ikke er infektion i øret på operationstidspunktet. Når hullet på trommehinden lukkes, bruges dit eget væv. Ofte anvendes en muskelhinde over øret som ny trommehinde. Hvis du skal opereres for benæder efter langvarig infektion, skal alt det syge væv fjernes, og knoglekæden i mellemøret kan være afbrudt. For at genetablere hørelsen vil man ofte blive nødt til at flytte nogle af øreknoglerne eller indsætte en protese. Hørelsen kan så først vurderes efter flere måneder.

Fakta

Væske i mellemøret kan skyldes mange årsager. Hyppigst ses det hos børn med mellemørekatar, hvor der i forbindelse med forkølelse sker en aflukning af øretrompeten (det eustatiske rør), som forbinder næsesvælget med øret. Uanset årsag skaber aflukningen af øretrompeten et undertryk i mellemøret, som kan give en klapfornemmelse eller øresmerter og efter nogle timer dannes en tyndtflydende væske. Mellemørevæske kan efter længere tid blive slimet og tyk og medføre, at man får dårlig eller nedsat hørelse. I nogle tilfælde kan det derfor blive nødvendigt at lægge et dræn og suge væsken for at bevare et normalt mellemøretryk.

Operation/behandling

På Øre-Næse-Hals Afdelingen anlægger vi silikonedræn, som oftest falder ud af sig selv efter et par måneder, eller langtidsdræn ved behov. Øredrænene lægges på børn i alle aldersgrupper i fuld bedøvelse og hos voksne ofte i lokalbedøvelse. Vi anlægger desuden dræn med øresygdommen Morbus Meniere med god effekt inden opstart af eventuel Meniett-behandling. Andre kan behandles med vægtreduktion ved overvægt, sove på siden, rygestop og undgå alkohol før sengetid og sovetabletter. Nogle har god effekt af en snorkeskinne tilpasset ved en tandlæge.

APPFWU02V