Skip til primært indhold

Sengeafsnit

Afsnittet har åbent fra mandag kl. 07.00 til fredag kl. 15.00.

Afsnittet er et 5-døgns afsnit, dvs. vi modtager kun patienter til planlagte operationer fra mandag til fredag.  Her kan du blive indlagt, hvis du skal have kunstigt knæ- eller hofteled. Sammen med dig, og eventuelt dine pårørende, vil vi planlægge din behandling, indlæggelsesforløb og udskrivelse. Vi har et tæt samarbejde med fysioterapeuter om genoptræning. Desuden kan du blive indlagt, hvis du skal udtømmmes til en koloskopi.

Bliver du forhindret i at møde til den planlagte tid, bedes du hurtigst muligt kontakte os.

Du må gerne bruge mobiltelefon, men tag hensyn til andre. Du kan komme på sygehusets trådløse netværk med din computer. 

Telefon 7918 9100

Afsnittet har lukket i:

  • uge 7
  • påskeugen
  • uge 29, 30, 31 & uge 42
  • mellem jul og nytår
APPFWU01V