Skip til primært indhold

Sengeafsnit

Læs mere herunder

Afsnittet er et 5-døgns afsnit, dvs. vi modtager kun patienter til planlagte operationer fra mandag til fredag. Afsnittet har åbent fra mandag kl. 07.00 til fredag kl. 15.00. Her kan du blive indlagt, hvis du skal have kunstigt knæ- eller hofteled. Sammen med dig, og eventuelt dine pårørende, vil vi planlægge din behandling, indlæggelsesforløb og udskrivelse. Vi har et tæt samarbejde med fysioterapeuter om genoptræning. Desuden kan du blive indlagt, hvis du skal udtømmmes til en koloskopi.

Bliver du forhindret i at møde til den planlagte tid, bedes du hurtigst muligt kontakte os.

Du må gerne bruge mobiltelefon, men tag hensyn til andre. Du kan komme på sygehusets trådløse netværk med din computer. 

Telefon 7918 9100

Afsnittet har lukket i:

  • uge 7
  • påskeugen
  • uge 29, 30, 31 & uge 42
  • mellem jul og nytår
APPFWU02V