Skip til primært indhold

Karola Jørgensens Forskningsfond er i opslag

Karola Jørgensens Forskningsfond til fremme og udvikling af lægevidenskabelig forskning ved Sydvestjysk Sygehus er nu i opslag

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til lægevidenskabelig forskning ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, herunder til anskaffelse af særligt forskningsapparatur samt specielle videreuddannelsesmæssige aspekter inden for forskning i og behandling af sygdomme, alt efter fondsbestyrelsens nærmere skøn og under forudsætning af, at der ikke er tilstrækkelige offentlige midler til disposition for pågældende anskaffelser og tiltag.

Uddeling af det i disponible beløb - 300.000 kr. - sker i én eller flere portioner efter bestyrelsens skøn.

Frist for ansøgning er den 11. december 2022.

Uddelingen foregår én gang årligt på Karola Jørgensens fødselsdag den 1. februar.

Ansøgningsskema

Der er et formelt elektronisk ansøgningsskema, som kan downloades her eller rekvireres hos lægesekretær Jeanne Storm, 7918 3447 eller på jeanne.elin.storm@rsyd.dk

Ansøgningsskemaet skal sendes i 10 eksemplarer senest den 11. december 2022 til:

Fondsbestyrelsen for Karola Jørgensens Forskningsfond
Att.: Lægesekretær Jeanne Storm
Klinisk Diagnostisk Afdeling
Sydvestjysk Sygehus
Finsensgade 35
6700 Esbjerg

APPFWU01V