Skip til primært indhold

Tværsektorielle koordinatorer

Læs mere

Finansloven fra 2019 sikrede midler til at ansætte 1000 ekstra sygeplejersker i hele landet. For Esbjerg Sygehus og Grindsted Sygehus betød det, at vi fik midler til 14 ekstra fuldtidsstillinger. Midlerne blev brugt strategisk i forhold til et stigende behov for tværsektoriel koordination i patientforløb, der går på tværs af sektorer. Indsatsen er dermed i tråd med regionens pejlemærke om at styrke sammenhæng og det nære sundhedsvæsen.

Koordinatorerne er blandt andet særligt inde over udfyldelse af plejeforløbsplaner, dokumentation, udskrivningsrapporter og koordinering med primærsektoren.

I Syddanmark baseres det tværsektorielle samarbejde på værdier, der bygger på faglighed, ansvarlighed, respekt og gensidig læring. Det forventes, af sundhedsprofessionelle i alle sektorer, at de til enhver tid tager ansvar for, at en borger oplever sammenhæng, tryghed og medbestemmelse i eget forløb. De tværsektorielle koordinatorers arbejde ligger inden for dette arbejde, hvilket hermed også danner rammen for møderne i netværket.

Der er ansat tværsektorielle koordinatorer ved FAM, medicinsk område, kirurgisk område, neurologien og ortopædkirurgien.

APPFWU02V