Skip til primært indhold

Regionernes Medicin- og Behandlingspulje 2021 åbner snart

Regionernes Medicin- og Behandlingspulje støtter igen i år uafhængig forskning, der bl.a. er med til at sikre, at patienter får effektfuld medicin med færrest mulige bivirkninger samtidig med, at samfundet kan spare unødige udgifter til medicin. Puljen åbner for ansøgning tirsdag den 16. februar 2021.

Hvert år uddeler regionerne midler fra Regionernes Medicin- og Behandlingspulje. Gennem uafhængige studier vil regionerne opnå målrettet behandling med de mest effektive lægemidler eller mere hensigtsmæssige doser eller behandlingsvarigheder.

Ansøgningsprocedure

Proceduren er, at ansøger indsender en kortfattet tilkendegivelse om projektets formål, idé og relevans, metode, budget og angivelse af hvilke regioner, der deltager mv.

På den baggrund vurderer en arbejdsgruppe, der består af en overlæge fra hver af de fem regioner, om projektet ligger inden for puljens rammer. Herefter kan ansøgere med kvalificerede projekter indsende endelig ansøgning.

Ansøgning til puljen kan indgives fra tirsdag den 16. februar til den 9. marts 2021.

Det er et krav, at projekterne er fællesregionale.

APPFWU02V