Skip til primært indhold

Kommunale samarbejdspartnere

Læs mere herunder

Henvisningsoplysninger til neurorehabilitering i Region Syddanmark Svendborg/Grindsted

Patientgruppe, der kan henvises til neurorehabilitering i Region Syddanmark, er følgende:

 • Patienter der har pådraget sig en erhvervet hjerneskade og som ikke tidligere har haft et neurorehabiliteringsforløb
 • Patienter der tidligere har haft et neurorehabiliteringsophold, og som har pådraget sig ny erhvervet hjerneskade
 • Patienter som har haft et regionalt neurorehabiliteringsforløb, som er afbrudt før tid.
 • Patienter med erhvervet hjerneskade som tidligere har haft et regionalt neurorehabiliteringsforløb og hvor der er tilkommet et funktionsevnetab (Brush-up).

Der kan henvises til

Vurderingsophold:
Patienter, hvor der er tvivl om rehabiliteringspotentiale. Et vurderingsophold er op til 5 dage, der kan forlænges, hvis der findes behov og potentiale.

Brush-up ophold

Patienter, som tidligere har haft et neurorehabiliteringsforløb, og hvor der efterfølgende har været et funktionsevnetab. Et brush-up ophold er af 2 ugers varighed med mulighed for forlængelse op til 4 uger.

Henvisningen sendes til

Patienter henvises/genhenvises elektronisk fra egen læge til hhv. Svendborg og Grindsted neurorehabilitering ved elektronisk at fremsøge:

 • Esbjerg og Grindsted Sygehus, Rehabilitering for Hjerne- og Nerve Afsnit (Grindsted)
 • Odense Universitetshospital – Svendborg OUH Neurologisk ambulatorium

Krav til oplysninger i henvisningen

Anamnese og diagnose med bidiagnoser (konkurrerende lidelser)

 • Opdateret FMK
 • Patientens vågenhedsniveau og adfærdsniveau
 • Aktuel fysio- og ergoterapeutisk status (mobilitet, forflytning, status ift. kostindtag, kognition og kommunikation samt status ift. døgnrytme og kontinens).
 • Aktuel behov for hjælp i det daglige samt vågenhed og aktivitet henover døgnet.
  Evt. logopædfaglig status
 • Tidligere funktionsevne (før indlæggelse), herunder hjælpemidler og hjælp i hjemmet
 • Information om tidligere og igangværende rehabiliteringsforløb
 • Klart definerede mål og forventninger til opholdet
APPFWU01V