Skip til primært indhold

Jordemoder konsultation

Læs mere herunder

I tilbydes ca. 7 jordemoderkonsultationer i løbet af graviditeten, første besøg varer ca. 40 minutter og de øvrige besøg ca. 20 minutter. For at sikre jer en oplevelse af kontinuitet får I, så vidt muligt, tid hos den samme jordemoder hver gang. Denne jordemoder er jeres kontaktjordemoder gennem hele graviditeten. Din partner eller andre pårørende er velkomne til at deltage.

Jordemoderen har flere funktioner undervejs

 • Hun følger mor og barns udvikling, altså holder øje med om alt udvikler sig, som det skal.
 • Hun informerer løbende om de ting, I har brug for at vide under graviditeten, til fødslen og i tiden efter.
 • Jordemoderen er den, der koordinerer, tilmelder og afholder forældre- og fødselsforberedende undervisning for jer.
 • Jordemoderen bruges til at drøfte og præcisere de ting, som opleves undervejs i graviditeten.

Det er en god ide at skrive de spørgsmål ned, som I ønsker at tale med jordemoderen om.

Din første jordemoderkonsultation

Når du har været hos din egen læge til første graviditetsundersøgelse, sendes dine papirer til Esbjerg Jordemodercenter, uanset hvor du bor. Du vil herfra modtage en indkaldelse til din første jordemoderkonsultation. Vær derfor opmærksom på, at hvis du har et bestemt ønske om et andet konsultationssted, end i den by/i nærheden af din bopæl, skal du sige det til din læge, så han/hun kan skrive det i dine papirer. Det samme er gældende, hvis du har et ønske om en bestemt jordemoder. Jordemoderkonsultationerne er geografisk fordelt, men har stort set ens tilbud.

Specialkonsultationer

Vi har forskellige specialkonsultationer til gravide, som af fysiske, psykiske eller sociale årsager har særlige behov. Jordemødrene i specialkonsultationerne er specielt uddannede til at varetage denne opgave, og de kan afsætte mere tid til hver enkelt gravid, således at der kan gives de bedste betingelser for, at du og dit barn får en god start.

Henvisning til specialkonsultationer

Du kan blive henvist til en specialkonsultation af din egen læge eller af din konsultationsjordemoder, og du kan også selv bede om det, når du bestiller din første tid.

Du kan ikke ringe direkte til din kontaktjordemoder. Har du brug for at tale med hende, kan du ringe til Esbjerg Jordemodercenter i telefontiden, så vil sekretæren lægge en besked til jordemoderen, og du vil blive ringet op på et senere tidspunkt. Vær opmærksom på, at der tages hensyn til ferie, hviledage og fridage.

Har du akut brug for en jordemoder, kontakt da Fødegangen på tlf. 7918 2732, døgnet rundt.

Kendt jordemoderordning 1 (Hjemmefødsel)

Hvis du tilknyttes Kendt Jordemoderordning 1 (KJO1) får du mulighed for at føde med en af de tre jordemødre som du og din partner kender fra graviditeten. Hvis du ønsker at føde hjemme, kan du blive tilknyttet Kendt Jordemoderordning, der varetager konsultationerne, og en af ordningens jordemødre vil komme til din fødsel. Hvis du ønsker at føde hjemme eller hvis du overvejer det, så sig det til første samtale med din læge eller til din jordemoder. Du kan også kontakte sekretæren i Esbjerg Jordemodercenter i telefontiden.

Kendt Jordemoderordningens graviditetsundersøgelser foregår i Esbjerg Jordemodercenter.

Kendt jordemoderordning 2

Hvis du tilknyttes denne Kendt Jordemoderordning (KJO 2) får du mulighed for at føde med en af de tre jordemødre som du og din partner kender fra graviditeten. De tre jordemødre i ordningen varetager konsultationerne, og det er den, der har vagten, du kontakter, når du går i fødsel, hvorefter I mødes på afdelingen for Fødsler. Kendt Jordemoderordningens graviditetsundersøgelser foregår i Esbjerg Jordemodercenter.

Hvis du ønsker at føde hjemme, vil du i stedet blive tilknyttet Kendt Jordemoderordning 1, der varetager hjemmefødslerne og vil gå i konsultation hos dem.

Den første jordemoderundersøgelse plejer at foregå i uge 13 – 15, og den varer ca. 40 minutter. Herefter laver du sammen med din jordemoder aftaler fra gang til gang, så du altid ved, hvornår den næste tid hos jordemoderen er. Du er meget velkommen til at tage din partner eller en anden pårørende med.

Samtale

Den første jordemoderkonsultation er en samtale uden fysiske undersøgelser. Jordemoderen gennemgår sammen med dig de oplysninger, som lægen har skrevet på svangerskabs- og vandrejournalen:

 • Jordemoderen følger op på, om der er noget i din måde at leve på, som med fordel kan forandres, mens du er gravid. I kommer ind omkring din kost, vitamin- og jerntilskud, alkohol, rygning, motion, seksualitet mm.
 • Jordemoderen informerer om fysiske og psykiske forandringer.
 • I drøfter, om der er noget omkring dit arbejde, der har betydning for graviditeten.
 • Jordemoderen gennemgår eventuelle tidligere graviditets-, fødsels- og ammeforløb.
 • Dine forventninger til og syn på dette graviditets-, fødsels- og ammeforløb tages op.
 • Du informeres om vores fødsels- og forældreforberedelsesundervisning, og sammen laver I en plan, så du bliver tilmeldt det, du ønsker.

Fysiske undersøgelser

Dit blodtryk måles hver gang for tidligst muligt at kunne opspore og behandle dig, hvis du er ved at udvikle svangerskabsforgiftning.

Din urinprøve bliver hver gang tjekket for protein og sukker for tidligst muligt at kunne opspore og behandle dig, hvis du er ved at udvikle svangerskabsforgiftning eller sukkersyge.

Din vægt - hvis der er grund til det! Undersøger om du har vand i kroppen (væskeophobning), hvilket ofte er en almindelig graviditetsgene, men som i sjældne tilfælde kan være tegn på svangerskabsforgiftning

Mærke på maven

Jordemoderen mærker ikke på din mave, da livmoderen endnu ikke er så stor. Toppen af din livmoder når normalt op mellem dit kønsben og din navle. Det er ligeledes for tidligt at lytte til barnets hjertelyd, da barnet endnu er for lille til, at jordemoderen med sikkerhed kan høre det.

Dine behov bestemmer indholdet i jordemoderkonsultationerne

Alle jordemoderkonsultationernes indhold er behovsbestemte. Det vil sige, at den endelige ”dagsorden” bestemmes af, hvad du har brug for.

De næste jordemoderkonsultationer varer ca. 20 minutter og ligger omtrentlig i: 21. uge, 29. uge, 35. uge, 37. uge, 39. uge og 41. uge. Jordemoderen vil ved disse jordemoderkonsultationer fortsat tjekke din og fosterets udvikling og vækst.

Graviditetsforandringer og graviditetsgener

Hun snakker med dig om, hvordan du oplever de fysiske og psykiske graviditetsforandringer og eventuelle graviditetsgener. Er du plaget af graviditetsgener, kan jordemoderen hjælpe med nogle gode råd om, hvordan du kan afhjælpe dem.

Information

Jordemoderen fortsætter også sin løbende information til dig om de ting, du kan få brug for at vide under graviditeten, til fødslen og i tiden efter. Det drejer sig for eksempel om:

 • Amning og det nyfødte barns behov
 • Familiedannelse: Fra kærester til mor, far og børn og eventuelt søskende
 • Tanker om og information om fødslen
 • Hæl-blodprøve og høreundersøgelse for nyfødte
 • Sundhedsplejerske og lægeundersøgelser med mere

Fysiske undersøgelser

Dit blodtryk måles hver gang for tidligst muligt at kunne opspore og behandle dig, hvis du er ved at udvikle svangerskabsforgiftning. Din urinprøve bliver hver gang tjekket for protein og sukker for tidligst muligt at kunne opspore og behandle dig, hvis du er ved at udvikle svangerskabsforgiftning eller sukkersyge.
Din vægt - hvis der er grund til det! Undersøger om du har vand i kroppen (væskeophobning), hvilket ofte er en almindelig graviditetsgene, men som i sjældne tilfælde kan være tegn på svangerskabsforgiftning

Undersøgelse af barnets vækst og lejring i livmoderen

Barnets vækst

Fra 20. uge laver jordemoderen en udvendig undersøgelse, hvor hun mærker på barnet uden på maven og måler livmoderens højde fra dit kønsben til toppen af livmoderen med et målebånd. Herved vurderer hun barnets størrelse, og om det er vokset tilpas siden sidste undersøgelse. Da børnenes normalvægt ved fødslen spænder fra 2700g til 4500g, betyder det, at børnenes vækst også er forskellig undervejs i graviditeten.

Barnets lejring

Fra 28. uge kan jordemoderen mærke barnets lejring i livmoderen, altså om det ligger med hovedet opad, nedad eller på tværs. Gravide, hvis børn ikke ligger i hovedstilling i uge 38. uge, henvises til Graviditet Ambulatoriet med henblik på vendingsforsøg og planlægning af fødselsmåde.

Lytter til barnets hjertelyd

Jordemoderen lytter til barnets hjertelyd enten med et lille ultralydsapparat, som kaldes en doptone eller det gamle træstetoskop.

Spørger til barnets bevægelser

Jordemoderen spørger dig, hvordan dit barn bevæger sig, da det siger noget om, hvordan barnet har det. Du opfordres til at afdelingen for Fødsler, hvis du bliver bekymret, fordi dit barn ikke bevæger sig, som det plejer.

Jordemoder - Specialkonsultationer

Livsstilskonsultation er et tilbud til dig, som ønsker fokus på generel sundhed frem for vægttab.

En graviditet er en naturlig del af livet, som giver anledning og motivation til at skabe nye sunde vaner. Det er vores ønske, at du eller I kommer styrket igennem denne helt særlige periode i livet.
Derfor tilbyder vi, at du kan blive fulgt i en jordemoderkonsultation, hvor jordemoderen vil tale med dig eller jer om generel sundhed, graviditetsforløbet, det kommende barn og forældreskabet. Ved jordemoderkonsultationerne er det også muligt at opspore eventuelle graviditetskomplikationer, som måske kræver flere undersøgelser eller behandling.

I jordemoderkonsultationen vil din jordemoder tale med dig om din sundhed og trivsel, dit graviditetsforløb, og det kommende barn og forældreskab. Her kan eksempelvis indgå emner som:

 • Dit fysiske, psykiske og sociale velbefindende.
 • Dine tanker om graviditet, fødsel, amning og jeres nye livssituation.
 • Graviditetsgener og evt. gode råd til lindring heraf.
 • Derudover vil konsultationerne også indeholde en helbredsundersøgelse, hvor du får målt dit blodtryk, samt undersøgt din urin. Jordemoderen undersøger også barnets vækst og hvordan det ligger i livmoderen.


Under dine graviditetsundersøgelser vil du få mulighed for længere tid med henblik på øget fokus på din livsstil. Denne vejledning foregår individuelt. Der tages udgangspunkt i vægtneutral sundhed og intuitiv spisning. 

Vi vil ydermere tilbyde særskilt fødselsforberedelse i hold, hvor I vil kunne møde ligestillede gravide, hvor der er plads til erfaringsudvekling.

Hvis du er bosiddende i Esbjerg og har BMI ≥ 35 bliver du automatisk henvist, da selve konsultationen ligger i Esbjerg. Hvis du hører til en konsultation i vores nærområde og ønsker tilbuddet, kan du nemt blive henvist via din jordemoder. Tal gerne med hende om det. Du kan også ringe til vores sekretær på 79182480 i tidsrummet tirsdag-fredag fra kl. 8.00 – 12.00 og blive henvist og/eller få yderligere information.

Hvis du ikke ønsker ovenstående skal være et fokus i din graviditet, vil jordemødrene naturligvis respektere dette.

At blive flerfoldsforældre er en stor udfordring. Derfor tilbyder vi konsultationer hos en jordemoder, der har særlig erfaring med og viden om flerfoldsgraviditeter. Jordemoderen kan tilbyde jer ekstra tid i konsultationen, så I udover graviditetsundersøgelserne har mulighed for at drøfte de specielle udfordringer, problemstillinger og risici, der er for flerfoldsgravide. Denne vejledning foregår individuelt.

Grupper for gravide der venter tvillinger

I har mulighed for at melde jer til en gruppe sammen med andre kommende tvillingeforældre. Dette opfordres I til både for at skabe netværk og for at få yderligere viden omkring graviditet, fødsel og barsel.

Henvisning til tvillinge-jordemoderen

Hvis det ikke er oplyst i din vandrejournal, så kan du, når du modtager din indkaldelse til det første jordemoderbesøg, ringe til sekretæren i Esbjerg Jordemodercenter og bede om en tid hos hende. Der findes tvillinge-jordemødre i Esbjerg Jordemoderkonsultation. Hvis du bor udenfor Esbjerg, kan du enten vælge din lokale jordemoder og blot køre ind til Esbjerg for at deltage i en gruppe eller du kan få alle dine jordemoderkonsultationer i Esbjerg.

 • Læs mere om indhold og tilrettelæggelse af vores tilbud: ”Tvillinger eller trillinger?”
  • OBS: Links kommer snarest
 • For mere information i øvrigt henvises til hjemmesiden www.tvillinger.info.
  • Vær dog opmærksomhed på, at siden er selvstændig, og derfor ikke skrevet af Sydvestjysk Sygehus. 
    

For alle gravide og par er det spændende og udfordrende at gennemleve graviditet og fødsel samt at opstarte livet som nybagt familie. Hvis I har nogle problematikker, som hindrer jer i at gennemleve processen med tryghed og sikkerhed, tilbyder vi samtaler med en specialuddannet jordemoder med henblik på, at I kommer styrket igennem denne naturlige livsproces.

Familie Ambulatoriet er et tilbud til dig, hvis du i forbindelse med din graviditet og familiedannelse har særlige behov for eksempel på grund af psykiske eller sociale problemer.

Familie Ambulatoriet er et tilbud til dig, hvis du eller din partner har et aktuelt risikoforbrug af rusmidler som alkohol eller euforiserende stoffer under graviditeten, eller hvis I indenfor 2 år før graviditeten har haft et risikoforbrug. Gravide med et aktuelt forbrug af afhængighedsskabende medicin eller smertestillende medicin omfattes også af tilbuddet.

Alle gravide under 22 år kan blive tilknyttet en jordemoderkonsultation for unge gravide. Udover graviditetsundersøgelser vil du her få mulighed for at drøfte de udfordringer og specielle forhold, der er for unge gravide enten individuelt eller i en mindre gruppe. Det er vores erfaring, at deltagerne har rigtig god gavn af at være sammen med andre gravide i samme situation.

Jordemoder med særligt kendskab til unge gravide

Som ung gravid vil du møde en jordemoder, der har særligt kendskab og kompetencer i forhold til de udfordringer, der har betydning for dig. Du kan blive tilbudt et udvidet antal undersøgelser i graviditeten og længere undersøgelsestid, så I sammen finder veje til, at komme godt gennem graviditeten, og så dit barn får en god start på livet.

Graviditetsundersøgelser

Du får automatisk tilsendt en tid til første undersøgelse. Den kommer til dig i din digitale post. Når du er tilknyttet en jordemoderkonsultation for unge gravide, foregår jordemoderundersøgelser enten på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg i tilknytning til Graviditet Ambulatorium eller i forbindelse med det kommunale tilbud til gravide.

Samarbejdspartnere

Der foregår, efter behov og ved samtykke, et samarbejde mellem din kommune, sundhedsplejerske og eventuelt andre, der kan være relevante i forhold til din situation. Og du får den hjælp og støtte, du har brug for.

Mulighed for individuel forældre- og fødselsforberedelse

Du har ud over det almindelige tilbud om fødsels- og forældreforberedelse (Link til siden: Fødsels- og forældreforberedelse) også mulighed for individuel og gruppe fødselsforberedelse ved din jordemoder. I aftaler sammen, hvad der passer bedst til dit behov. Eksempelvis er der under graviditeten også mulighed for at få et besøg af den sundhedsplejerske, der skal følge jer efter fødslen.

APPFWU02V