Skip til primært indhold

Ny klinisk lektor i mave- og tarmsygdomme

Overlæge Michael Dam Jensen er ny klinisk lektor ved Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital og Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. Allerede inden sin start var han et kendt ansigt i sygehusets forskningsmiljø inden for inflammatorisk tarmsygdom, som han igennem flere år har haft et tæt samarbejde med.

Foto af klinisk lektor Michael Dam Jensen

Forskningen i inflammatorisk tarmsygdom bliver styrket yderligere med tilknytning af endnu en forskningsprofil i kraft af klinisk lektor Michael Dam Jensen. Han varetager lektoratet sideløbende med sin overlægestilling ved Afdeling for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme ved Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital.

Michael Dam Jensen har gennem hele sin forskerkarriere forsket i inflammatorisk tarmsygdom. Særligt bedre diagnosticering af tarmsygdommene har været et omdrejningspunkt. Det gælder bl.a. forskning i biomarkører, der kan anvendes i diagnosticering, monitorering af sygdommene samt som markør for patienternes prognose.

Fælles for forskningen er, at den er kliniknær, så den på sigt kan bidrage til at gøre en forskel for patienterne. Aktuelt forsker han fx i en mere patientvenlig diagnostisk metode til udredning af Crohns sygdom.

Et attraktivt forskningsmiljø

Flere af Michael Dam Jensens forskningsprojekter sker allerede i tæt samarbejde med forskere ved Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital. Derfor er han også et kendt ansigt i forskningsmiljøet. Netop forskningsmiljøet inden for inflammatorisk tarmsygdom har været afgørende for Michael Dam Jensens valg om at flytte sit lektorat til det vestjyske.

’Nu har jeg kendt forskerne her igennem flere år og set, hvordan de har opbygget en solid og fagligt stærk forskningsgruppe inden for vores område. Det er et fagligt miljø, som jeg gerne vil være en fast del af. For det betyder noget for forskningen, når vi er flere, der hjælper hinanden, og hvor vi kan trække på hinandens styrker og løfte i flok,’ siger Michael Dam Jensen.

Koordinerende forskningsleder og klinisk professor Torben Knudsen glæder sig over, at Michael Dam Jensen fremover er en fast del af forskningsmiljøet:

’Michael er en erfaren og talentfuld forsker, som jeg har haft glæden af at arbejde sammen med igennem flere år. Desuden er han en dygtig kliniker. Med ansættelsen af Michael fastholdes der således et fokus, på at klinik og forskning skal gå hånd i hånd. Vi er stolte over at have fået Michael som forsker hos os, hvor han vil bidrage til at styrke og konsolidere forskningen inden for inflammatorisk tarmsygdom yderligere,’ siger Torben Knudsen.

  • Michael Dam Jensen kommer fra en overlægestilling på Sygehus Lillebælt, som han ligeledes kombinerede med et klinisk lektorat i mave- og tarmsygdomme ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.
  • I 2011 fik han sin ph.d. ved Syddansk Universitet. Projektet havde titlen ’A comparative study of the diagnostic validity of capsule endoscopy, MR enterography, and CT enterography in patients with suspected, newly diagnosed, or known Crohn’s disease’.
APPFWU02V