Skip til primært indhold

Intensiv

I intensivafsnittet behandles kritisk syge patienter med behov for intensiv observation, diagnostik, behandling og pleje. Her tilbydes en række avancerede intensive behandlingsteknologier. Der behandles fortrinsvis voksne fra Esbjerg og Grindsted Sygehus og andre intensiv afdelinger.

Klik på emnerne herunder for at se mere. 

  • Vejrtrækningsproblemer, hvor lungerne ikke fungerer
  • Kredsløbsproblemer. Tilstande hvor patienten ikke er i stand til at opretholde et kredsløb, der sikrer, at alle organer får tilstrækkelig gennemblødning.
  • Væske- og elektrolytforstyrrelser, hvor der er brug for overvågning og behandling, der ikke kan gennemføres på stamafdelingen.
  • Tilstande hvor stamafdelingens læger, i samråd med lægerne på Intensiv afsnit finder indikation for speciel intensiv overvågning, der ikke kan tilbydes på stamafdelingen.

Størsteparten af patienterne indlægges akut og indlæggelsen kan vare fra få timer til mange uger. Patientkategorierne i afsnittet er overordnet set patienter, der som følge af svær sygdom, traumer eller store operationer har betydelig nedsat funktion eller svigt af et eller flere livsvigtige organer såsom hjerte-kredsløb, lunger, nyrer, mave-tarm og lever.

Patienternes tilstand er ofte præget af meget komplekse problemstillinger og der foregår et tæt tværfagligt samarbejde med inddragelse af alle relevante faglige specialer.

Vores hovednummmer på Intensiv er 79182664

I er altid velkomne til at ringe og spørge til jeres pårørende.
Det vil være os en stor  hjælp, hvis en af den pårørendes kontaktpersoner ringer til Intensiv.

Besøgstid

Der er ingen fast besøgstid i afsnittet, dog skal det i tidsrummet mellem kl. 09.30-10.00 og igen mellem kl. 12.30-14.30 helst undgås af hensyn til afdelingens arbejdsgang og patientens hvile.

 
 

Målsætningen for Intensiv afsnittet er gennem overvågning, diagnostik, terapi og pleje af kritisk syge patienter, at reducere mortaliteten og morbiditeten. Herunder at varetage kritisk syge patienters behov for intensiv terapi, diagnostik, monitorering og pleje indtil den kritiske fase er overstået eller videre behandling er udsigtsløs.

Nære pårørende er altid velkomne i afsnittet. Der er ingen faste besøgstider, dog tager vi hensyn til patientens tilstand, forskellige gøremål på stuen samt sove-/hviletider. Du skal blot aftale med sygeplejersken, hvornår det er muligt at være på stuen. Vi har to opholdsstuer til pårørende, hvor der er kaffemaskine, køleskab og TV.

Der kan i visse situationer tilbydes overnatning på sygehuset. Tal med sygeplejersken, hvis der er behov for overnatning.

Børn må også meget gerne komme på besøg på afsnittet. Som udgangspunkt kan alle børn have gavn af et besøg på afsnittet, men hvis du er i tvivl om, om barnet vil have glæde af besøget, er du velkommen til at kontakte personalet. Personalet er vant til at tage hånd om de specielle behov et barn kan have ved besøg på afdelingen.

Personalet svarer gerne på spørgsmål pg forespørgsler. Vi tilbyder samtaler ved behov melllem læger/sygeplejersker med nærmeste pårørende.

Vi tilstræber at patienten i forbindelse med indlæggelsen møder det samme personale. Dette er dog ikke altid muligt, da vekslende arbejdstider og frihedsperioder er planlagt på forhånd.

Alle patienter får udpeget en anæstesilæge og intensivsygeplejerske som deres kontaktperson ved indlæggelsen.

Blomster er ikke tilladt på stuen af hygiejnemæssige grunde.

APPFWU01V