Skip til primært indhold

Sydvestjysk Sygehus ansætter første sygeplejefaglige kliniske lektor

Den 1. december 2021 tiltrådte Lea Ladegaard Grønkjær stillingen som første kliniske lektor med sygeplejefaglig baggrund på Sydvestjysk Sygehus. Lea forsker i leversygdomme, og vil gerne gøre en forskel for patienter med kroniske leversygdomme som skrumpelever.

Foto: klinisk lektor Lea Ladegaard Grønkjær

Lea Ladegaard Grønkjær har siden sygeplejerskeuddannelsen være interesseret i forskning og udvikling af sygeplejen. Leas forskning er genereret på baggrund af problemstillinger fra klinisk praksis og i tæt samarbejde med det kliniske sundhedspersonale og leverforskningsgruppens øvrige forskere. For Lea betyder det meget, at hun er den første kliniske lektor i sygepleje:

’Det er rigtig stort. Mit ønske er, at generere solide forskningsprojekter, der kommer patienter og deres pårørende til gode, og som forhåbentlig samtidig kan bidrage til udviklingen af sygeplejen i kliniske praksis,’ fortæller Lea.

Lea får med sit lektorat nu mere tid til at forske. Det glæder hende, da hun finder det meget meningsfuldt at styrke og udvikle behandling og pleje til patienter med leversygdomme og deres pårørende. Ligesom hun gerne vil bruge sine kræfter på at styrke den sygeplejefaglige forskning på Sydvestjysk Sygehus og i regi af Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. Hun håber, at flere sygeplejersker i fremtiden har mod på at gå forskningsvejen.

Det glæder Sygeplejefaglig direktør på Sydvestjysk Sygehus Charlotte Mose Hansen, at den første kliniske lektor med sygeplejefaglig baggrund nu er blevet ansat:

’Det er en del af Sydvestjysk Sygehus’ strategi, at der forskes i alle relevante kliniske områder, og sygeplejersker skal bidrage ind i det,’ fortæller Charlotte.

Fokus på skrumpelever

Skrumpelever er en alvorlig kronisk sygdom, der kan skyldes flere årsager. Tidligere ramte det ofte personer med alkoholmisbrug, men i dag er der også en tendens til, at overvægt i lige så høj grad kan føre til fedtleversygdom og med tiden skrumpelever. Lea vil gennem sin forskning gerne styrke og udvikle det ambulante område inden for skrumpelever, så patienterne får bedre støtte til at kunne leve med deres sygdom nu og i fremtiden.

Patienter med leversygdom ved ofte ikke så meget om sygdommen og kan have svært ved at handle på deres symptomer. Derfor har Lea fokus i sin forskning på konkrete tiltag, som kan hjælpe og støtte patienterne ud fra deres individuelle behov.

’Mit håb er, at forskningen kan bidrage til at imødekomme de behov, som patienterne har og støtte dem til at håndtere det at leve med deres sygdom,’ siger Lea.

Om Lea Ladegaard

  • Lea er uddannet sygeplejerske i 2006.
  • Hun har både klinisk og forskningsmæssigt altid arbejdet med leversygdomme og har blandt andet en ph.d.-grad fra Aarhus Universitet omhandlende mund- og tandsygdomme ved patienter med skrumpelever.
  • Lea er tilknyttet leverforskningsgruppen på Sydvestjysk Sygehus.
APPFWU01V