Skip til primært indhold

Før du skal bedøves

Læs mere herunder

Informationen er et supplement til den samtale, du får med narkoselægen/narkosesygeplejersken før operationen/undersøgelsen. Bedøvelse bliver altid planlagt individuelt, så vi tager hensyn til lige præcis dig, indgrebet, din helbredstilstand og dine behov.

Du vil opleve, at vi bruger begreberne ’anæstesi’, ’narkose’ og ’bedøvelse’ i flæng, men det dækker over det samme.

Vi kan bedøve dig på flere måder, og vi vil ofte kombinere det med en form for blokade i det omfang, det er muligt og nødvendigt. Det afhænger både af operationen/undersøgelsen og din helbredstilstand.

Du kan læse om de forskellige former for bedøvelse i nedenstående links.

Vi har altid en samtale med dig om bedøvelsen, så vi samme kan planlægge den mest hensigtsmæssige bedøvelse. 

Bedøvelsen er afhængig af:

  • Operationen/undersøgelsen
  • Din generelle helbredstilstand
  • Dine erfaringer med bedøvelse
  • Den medicin, som du tager (husk en opdateret medicinliste)
  • Dine luftvejsforhold

Hvis der er uklarhed om andre sygdomme, der er vigtige i forhold til bedøvelsen, vil vi iværksætte relevante undersøgelser. Det kan, for din egen sikkerheds skyld, medføre at operationen eller undersøgelsen må udskydes.

Vi anbefaler altid at læse vores Fasteregler, for at undgå en uheldig situation hvor operation, eller undersøgelse, må udskydes.

Smertebehandling

Patienter føler sig mere trygge og mindre stressede med en god lindring af smerten.
Derfor er det vigtigt, at vi allerede ved samtalen før operationen lægger en plan for din smertebehandling. Du kan således hurtigere begynde en eventuel genoptræning.

Rygning og alkohol

Til visse operationer kræver kirurgen ryge- og alkoholstop. Et alkoholforbrug på mere end 4 genstande dagligt øger risikoen for komplikationer som sårproblemer, infektioner, lungeproblemer og forlænget indlæggelsestid. Hvis dit forbrug er større end det maximalt anbefalede fra Sundhedsstyrelsen bør du helt stoppe med alkohol 4 uger før operationen.

 

APPFWU01V