Skip til primært indhold

Europæisk samarbejde baner vej for bedre behandling af migræne

Forsker fra Esbjerg Grindsted Sygehus og Syddansk Universitet står bag nye europæiske anbefalinger til sygepleje til migrænepatienter

En af de hyppigste typer af hovedpine er migræne. Migræne påvirker omkring 15 % af den voksne befolkning.

Sygeplejersker spiller en vigtig rolle i behandling af hovedpiner, som for eksempel migræne. Nyt europæisk samarbejde har ført til, at der nu er lavet ekspertbaserede retningslinjer på området. Det kommer til at betyde bedre og mere ensartet behandling for patienterne på hovedpinecentrene.

-Udvikling af retningslinjerne giver os nu på tværs af landegrænser en fælles forståelse af sygeplejerskens opgaver og roller. Det er hensigten, at vi med retningslinjerne bliver i stand til at forske meget mere i sygeplejerskernes betydning for migrænebehandling, fortæller Louise Schlosser Mose, klinisk lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning og Esbjerg Grindsted Sygehus.

 
Sygeplejerskerne har en central rolle i at hjælpe patienterne
På de europæiske hovedpinecentre møder patienterne ofte en sygeplejerske ved konsultationen, og netop deres roller og opgaver er nu blevet nærmere defineret.

Retningslinjerne baserer sig på et såkaldt Delphi-studiedesign. Det betyder, at eksperter på et område – i dette tilfælde migræne – sammen gennemgår den nuværende praksis samt kommer med forslag til ny praksis i flere spørgerunder. De justerer løbende til, så eksperterne når til enighed om, hvilke opgaver og roller der definerer sygeplejen.

På migræneområdet har det ført til dels en beskrivelse af sygeplejerskens rolle og opgaver i klinisk praksis, men også en beskrivelse af den undervisende del: Det vil sige, hvordan sygeplejerskerne bedst klæder patienterne på til at håndtere at leve med migræne.

-For patienterne vil det betyde, at vi nu som sygeplejersker har fået et klinisk arbejdsredskab, der kan sætte ramme om konsultationer og patientuddannelse samt højne kvaliteten. Med det fælles udgangspunkt får vi mulighed for at videreudvikle og justere sygeplejen til gavn for patienterne, forklarer Louise Schlosser Mose.

 

Allerede nu kommer anbefalingerne patienterne til gavn.

APPFWU01V