Skip til primært indhold

Martin skruer ned for strålerne i sin forskning

I et forskningsprojekt fra Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital har radiograf Martin Weber Kusk i samarbejde med førende forskere fra Dublin forsket i billeddiagnostik af hjertet. Resultaterne viser, at hjertets pumpefunktion kan undersøges med CT-skanning med mindre stråling

Radiograf og forsker Martin Weber Kusk har netop afsluttet sit ph.d.-projekt ved Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital, hvor han har sammenlignet forskellige billeddiagnostiske undersøgelser til kontrol af hjertets pumpefunktion.

Når fagpersoner i dag skal undersøge netop det, betragtes MR-scanning som den mest præcise metode. Udfordringen er, at den er dyr og tidskrævende, og så er det ikke alle patienter, der kan gennemføre den fx på grund af klaustrofobi eller pacemakere. Af den grund anvender man i dag scanning med radioaktive sporstoffer (såkaldt MUGA-scanning), som dog udsætter patienten for betydelig stråledosis.

'Derfor har Martin Weber Kusk undersøgt CT-scanning som et alternativ til kontrol af hjertets pumpefunktion.

’Det nye er, at vi viser, at det er muligt skrue endnu mere ned for strålerne ved CT-scanningen uden at det påvirker kvaliteten af de billeder, som skal bruges til at vurdere hjertets pumpefunktion. Helt ned til en tiendedel af tidligere CT-metoder, og en fjerdedel af en MUGA-scanning’ fortæller Martin Weber Kusk.

Han tilføjer, at metoden kun tager den halve tid af en MUGA- eller MR-scanning.

Kan du holde vejret én gang til?

Det spørgsmål har forsker og radiograf Martin Weber Kusk stillet til de 82 patienter, der har deltaget i hans forskningsprojekt.

'Som det er i dag får de fleste kræftpatienter foretaget jævnlige CT-scanninger af lunger og mave. I mit forskningsprojekt viser jeg, hvordan det er muligt at undersøge hjertets pumpefunktion i samme undersøgelse. Det sparer tid for både vores patienter og sygehuset. Sat på spidsen kræver det blot, at patienterne holder vejret endnu engang under undersøgelsen’, siger Martin Weber Kusk.

Han pointerer dog, at et skift til den smartere metode med lavere dosis først vil kunne ske, når samme konklusioner er bekræftet i et større studie, hvor man følger patienterne for at se, om undersøgelsen er velegnet til at opdage, om pumpefunktionen falder over tid.

Om projektet

  • Forskningsprojektet er udført i samarbejde med forskere ved University College Dublin, Irland og Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital. Valget faldt på Irland, fordi de er et af de få steder i Europa med et ph.d.-program, der specifik retter sig mod radiografisk forskning. Som et resultat af forbindelsen har forskningsresultaterne været præsenteret på ph.d.-forsvar i Dublin.
  • I projektet er der inkluderet 82 patienter, hvor pumpefunktionen fra den nye CT metode er sammenlignet med MR. Halvdelen af patienterne skulle i forvejen have foretaget en CT-scanning af lunger og mave.
  • Forud for undersøgelserne har Martin Weber Kusk udarbejdet 3D-printede modeller af hjertet og ved hjælp af simulation vurderet, hvor lav stråledosis kan være for fortsat at kunne vurdere hjertets hjertekamre.
  • Projektet er realiseret med støtte fra bl.a. EsbjergFonden, Karola Jørgensens Fond samt Radiografrådets Forskningsfond.

Læs mere

I løbet af ph.d.-projektet har Martin Weber Kusk blandt andet publiceret artiklerne:


Læs også disse tidligere nyheder om projektet og radiologisk forskning:

APPFWU01V