Skip til primært indhold

Sydvestjysk Sygehus ansætter ny klinisk lektor i blodpropsygdomme

Overlæge Vakur Bor er ny klinisk lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning - Sydvestjysk Sygehus. Lektoratet skal bidrage til, at han i de kommende år kan igangsætte blodpropforskning.

Foto: Overlæge Vakur Bor er ny klinisk lektor ved Enheden for Tromboseforskning på Sydvestjysk Sygehus.

Den 1. august 2021 blev overlæge Vakur Bor udnævnt til klinisk lektor ved Enheden for Tromboseforskning, der hører under Klinisk Diagnostisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus. Han varetager lektoratet sideløbende med sin stilling som overlæge på Klinisk Biokemisk Afsnit og kommer dermed til at kombinere hverdagen hos patienterne med en hverdag som forsker. Og netop den kombination ser Vakur Bor frem til:

'Til daglig leder jeg behandlingen af de omkring 300-400 patienter, der årligt er i ambulante forløb med blodpropper i lunger og ben ved vores nyligt omstrukturerede Afdeling for Blodprop og Behandling. Det nye lektorat giver en unik mulighed for at bygge et ekstra lag på, så vi fremover igangsætter mere forskning på området', siger Vakur Bor.

Forskning er dog ikke et nyt kapitel for Vakur Bor, der for 20 år siden fik sin ph.d. og tidligere har været lektor ved både Aarhus Universitet og Enheden for Tromboseforskning ved Sydvestjysk Sygehus, som han nu igen officielt tilknyttes.

Koagulation, inflammation og risikoen for blodpropper

Vakur Bor har allerede en række forskningsprojekter i støbeskeen. Fælles for projekterne er, at de skal være med til at belyse mekanismerne bag blodpropper ved at se på betydningen af samspillet mellem koagulation, inflammation og kontaktaktivering og risikoen for blodpropper.

'Forskningen kan forhåbentlig bidrage til en bedre forståelse af, hvorfor nogle patienter er i særlig risiko for at få blodpropper, hvilket på sigt kan åbne op for tidlig sporing, forebyggelse samt nye diagnosticerings- og behandlingsmuligheder', siger Vakur Bor.

De kommende forskningsprojekter tager udgangspunkt i de patienter, der henvises til behandling af blodprop i lunger og ben. Projekterne skal realiseres ved at trække på den store ekspertise, som Enheden for Tromboseforskning har opbygget over tid. Det gælder både udviklingen af nye metoder i laboratoriet og en solid ekspertise om trombosesygdomme.

Udover dedikeret tid til at forske kommer Vakur Bor også til at bidrage til den kommende kandidatuddannelse i medicin, hvor han blandt andet skal være med til at planlægge de studerendes læring på Klinisk Diagnostisk Afdeling, vejlede studerende og undervise i klinisk biokemi og hjerte- og karsygdomme med fokus på trombosesygdomme og koagulation.

APPFWU01V