Skip til primært indhold

Ny klinisk lektor i lungemedicin

Overlæge Finn Rasmussen er ny klinisk lektor ved Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital og Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. Han varetager lektoratet sideløbende med sin overlægestilling ved Lungemedicinsk Afdeling på Esbjerg Sygehus.

Foto: Finn Rasmussen

I kraft af lektoratet skal Finn Rasmussen bidrage til at opbygge forskning lokalt inden for obstruktive lungesygdomme som bl.a. astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Og netop obstruktive lungesygdomme er et område, som Finn Rasmussen har forsket i gennem 25 år. Han har blandt andet bidraget til at afdække vigtigheden af motion og god fysisk form for astmatikere. Ligesom han via sin forskning har vist, at risikoen for at udvikle astma senere i livet er betydeligt mindre, hvis du har været i god fysisk form som barn.

Aktuelt forsker han i, hvorvidt epigenetiske variationer ved bl.a. astma og KOL kan anvendes til at give viden om sygdomsmanifestation samt prognose.

Siden 2020 har han været tilknyttet Lungemedicinsk Afdeling på konsulent-basis. Det blev ved årsskiftet til en fast overlægestilling, som nu kombineres med forskning. Han glæder sig over, at han fremover er en fast del af både den kliniske hverdag og forskningsmiljøet.

’Jeg er blevet glad for Esbjerg Sygehus, og den ånd der er her. Her er en nærhed, som gør, at man føler sig velkommen. Det er et sted, hvor man gerne vil udvikle sig, og hvor der er en åbenhed og lydhørhed over for nye idéer,’ siger Finn Rasmussen.

Udover at søsætte forskning kommer Finn Rasmussen ligeledes til at bidrage med undervisning inden for lungemedicin blandt andet på kandidatuddannelsen i medicin.

Læs mere

  • Finn Rasmussen har siden 2020 være tilknyttet som konsulent til Lungemedicinsk Afdeling på Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital. I begyndelsen af 2023 blev det til en fast overlægestilling, som nu kombineres med et lektorat i lungemedicin.
  • Inden Finn Rasmussen kom til Esbjerg Sygehus i 2020 arbejdede i udlandet. Her arbejdede han i næsten 10 år på et privat universitetshospital på Cypern.
APPFWU01V