Skip til primært indhold

Kvindesygdomme og Fødsler

Læs mere herunder

Velkommen til Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, vi har specialefunktion indenfor blandt andet urininkontinens, underlivssygdomme, graviditet, fødsler, for tidligt fødte og syge børn.

Vi lægger vægt på Esbjerg og Grindsted Sygehus’ værdier om åbenhed, udvikling, ansvarlighed, professionalisme og respekt i samarbejdet med borgerne og vi stræber efter at tilbyde sundhedsfremme, forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje af høj faglig standard til kvinder og familier. Vi uddanner sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, jordemødre og læger samt deltager i forskning og udvikling indenfor Kvindesygdomme og Fødsler.

Her modtager vi kvinder med underlivssygdomme samt abort via henvisning fra egen læge.
Gravide, fødende og barslende kvinder samt nyfødte

Region Syddanmark har konstateret, at der i en periode har været en forkert praksis omkring egenbetaling ved p- stavs- og spiralanlæggelser. Det betyder, at nogle patienter, der har fået foretaget en p-stav/spiralanlæggelse i sygehusregi, selv har afholdt udgiften til spiralen. Vi må nu konstatere, at dette ikke har været i overensstemmelse med Sundhedslovens regler, hvorfor vi hermed orienterer om, at det vil være muligt at ansøge om refusion af afholdte udgifter.

Det vil være et krav, at der kan fremvises tilstrækkelig dokumentation for de afholdte udgifter. Der er mulighed for (evt. mod gebyr) at kontakte det apotek, man har handlet på og få udskrevet kvitteringer på spiraler/ p- stave, man har købt 2 år tilbage i tiden.

Få et overblik over på hvilket apotek spiralen/ p- staven er indkøbt. Egenbetalinger, der har fundet sted for mere end 3 år siden, vil som udgangspunkt være forældede.

Vejledning om ansøgning

Telefon nr.: 7918 2712

Telefon tid: 07.30-08.30

APPFWU01V