Skip til primært indhold

IRS-Esbjerg og Grindsted Sygehus

Læs mere herunder

Forskningen ved Esbjerg og Grindsted Sygehus er samlet under Institut for Regional sundhedsforskning (IRS), Syddansk Universitet (SDU) og ledes af koordinerende forskningsleder Torben Knudsen, specialeansvarlig overlæge, Gastroenterologisk Afdeling, dr.med., ph.d., klinisk professor. 

IRS-Esbjerg og Grindsted Sygehus har til formål at opbygge ny og støtte eksisterende forskning på sygehuset, herunder sikre dannelse af netværk mellem forskere. Sygehusets forskning omhandler al forskning med relevans for de kliniske funktioner - det gælder forskning i relation til behandling, diagnostik, pleje terapi, forløb og organisering mv.

Forskningen sker via forskningsgrupper, professorer, kliniske lektorer, postdocs og ph.d.-studerende, men også som enkeltstående forskningsprojekter, der udføres af øvrige ansatte.

Forskerne er primært ansat i kombinationsstillinger dvs. som forsker på SDU og klinikker på Esbjerg og Grindsted Sygehus. Forskningscenteret arbejder med fokus i Esbjerg og Grindsted Sygehus forskningsstrategi, hvor forskning på tværs af fag og afdelinger er et vigtigt indsatsområde.

Til centret er også tilknyttet SDU-undervisningslektorer, som står for de kliniske undervisningsforløb for læger og medicinstuderende.

APPFWU01V