Skip til primært indhold

Lea vil nedbryde fordomme om leversygdomme

Sygeplejerske og ph.d. Lea Ladegaard forsker i leversygdomme ved Sydvestjysk Sygehus. Hun vil med sin forskning gerne bidrage til at afstigmatisere det at få en leversygdom og støtte patienterne til at bedre at kunne leve med deres sygdom nu og i fremtiden.

Foto: Lea Ladegaard

Tidligere ansås skrumpelever som en sygdom, der primært ramte personer med et alkoholmisbrug, men sådan er det ikke i dag. Overvægt kan i lige så høj grad føre til fedtleversygdom, som med tiden kan føre til skrumpelever.

I Danmark er mere end hver anden dansker overvægtig, og på grund af det store antal overvægtige på verdensplan, forventes det, at fedme vil blive den hyppigste årsag til leversygdom og levertransplantation i fremtiden.

For Lea Ladegaard er det derfor vigtigt at være med til at nedbryde fordomme om sygdommen. Ligesom hun gennem sin forskning undersøger, hvordan det er at leve med leversygdom for patienterne og de pårørende.

'Ved at undersøge patienternes perspektiver kan vi få værdifuld viden om, hvordan vi bedst muligt støtter patienterne i at leve med deres sygdom,' fortæller Lea Ladegaard.

Vil finde løsninger til den enkelte patient

Lea Ladegaards forskning har blandt andet vist, at patienter med leversygdom ofte ikke ved meget om sygdommen og kan have svært ved at handle på deres symptomer.

Hun forsker derfor aktuelt i, hvordan konkrete redskaber som fx en APP kan støtte patienterne ved at tage udgangspunkt i deres individuelle behov, så de bliver klædt bedre på til at handle på symptomer.

'Mit håb er, at forskningen kan bidrage til at imødekomme de behov, som patienterne har og støtte dem til at håndtere det at leve med deres sygdom,' siger hun.

Lea Ladegaard kan ikke forestille sig, at hun nogensinde stopper med at forske. For som hun siger, er der hver gang et forskningsprojekt slutter, opstået et nyt spørgsmål, som hun er nødt til at undersøge.

Fakta

  • Lea er uddannet sygeplejerske i 2006.
  • Hun har både klinisk og forskningsmæssigt hele tiden arbejdet med leversygdomme og har blandt andet en ph.d.-grad fra Aarhus Universitet omhandlende mund- og tandsygdomme ved patienter med skrumpelever
  • Lea er ansat i en post.doc. stilling og tilknyttet leverforskningsgruppen på Sydvestjysk Sygehus
APPFWU01V