Skip til primært indhold

HR afdelingen

Læs mere herunder

HR-Afdelingen ved Esbjerg og Grindsted Sygehus er en stabsfunktion til direktionen. Vi er 17 medarbejdere, som betjener hele sygehuset. Herunder kan du læse mere om de forskellige funktioner.

Opgaverne deles op i følgende områder

Ansvarlig for sundhed og arbejdsmiljø, samt ergonomi og forflyting. Afdelingen arbejder bredt med sundhed og arbejdsmiljø lige fra det strategiske arbejde til det meget konkrete og forebyggende lokale arbejde i de enkelte sygehusafdelinger.

Arbejdsmiljøarbejdet er forankret i MED-systemet og arbejdsmiljøorganisationen.

Driftkontoret udfører primært personaleadministrative opgaver, der henføres til følgende hovedopgaver:

 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter
 • Løbende ændringer i ansættelsesvilkår
 • Barselsregler
 • Administration af brugerstyring
 • Overenskomstmæssig sagsbehandling og rådgivning
 • Forhandling af lokale lønaftaler
 • Administration af jubilæum

Endvidere udfører HR-Drift en række tværgående ad-hoc opgaver overfor afdelingsledelserne, hvor driftkontoret bidrager med oplysninger, der er HR-relateret.

Ansvarlig for juridiske og personalemæssige sagsgange og forhandlinger. Jurakontoret udfører opgaver, hvor juridisk rådgivning og ekspertise er nødvendig, samt hvor der skal forhandles eller rådgives om lønaftaler.

Det gælder f.eks. ved

 • Personalejuridisk sagsbehandling og rådgivning
 • Forhandling af lokale lønaftaler
 • Personalejuridisk bistand
 • Administration af lokalløn

Du kan sende sikker mail til Forhandling og Jura 

HR–Partner varetager blandt andet partnerskaber med sygehusets afdelinger samt kompetence –og organisationsudviklingskoncepter. Derudover varetages rekrutteringsprocesser.

HR-Uddannelse varetager administrative, koordinerende samt pædagogiske opgaver indenfor grunduddannelserne.

Grunduddannelser under HR-Uddannelse

 • Ambulanceuddannelserne
 • Social – og sundhedsassistentuddannelsen
 • Sygeplejerskeuddannelsen


Andre grunduddannelser samt diverse studiematerialer, kan ses på Esbjerg og Grindsted Sygehus' uddannelsesportal.

APPFWU01V