Skip til primært indhold

Praktiske oplysninger

Læs mere herunder

  • Toiletsager (barbergrej, tandbørste, tandpasta, kam/børste, makeup, deodorant, creme, føntørrer m.m.).
  • Eget tøj (løse bukser, bluser, t-shirts, sweatere, evt. undertøj/strømper).
    Som led i rehabiliteringen kan du få hjælp til tøjvask, hvis det er relevant, men som udgangspunkt er det dine pårørende, der skal sørge for at vaske).
  • Sko der er skridsikre og med hælkappe.
  • Hjemmesko med skridsikker sål samt hælkappe.
  • Morgenkåbe - kan evt. lånes på afdelingen.
  • Evt. interesser (kortspil, bøger, kryds og tværs osv.)

Du må have din mobiltelefon med, men den skal være slukket under måltider, træning og hvil. Vi vil ligeledes henstille til, at telefoni på sengestuen sker under hensyntagen til eventuelle medpatienter. Husk din egen mobil-oplader.

Du må medbringe din egen bærbare computer eller ipad. Du kan komme på vores trådløse netværk – se opslag eller spørg personalet om hjælp.

Der er tv i dagligstuerne samt på sengestuerne. Du må gerne medbringe din egen radio, så længe du tager hensyn til andres behov og ønsker om ro.

Der er fleksible besøgstider, men vi henstiller til, at middagshvilet i tidsrummet mellem kl. 12-14.30 respekteres. Individuelle træningsaktiviteter kan foregå helt frem til sidst på eftermiddagen samt aftenmåltidet. 

Er du som besøgende i tvivl om hvilket tidspunkt, der passer bedst, er du velkommen til at tage kontakt til en medarbejder i afdelingen.

Spisetider

Middagsmåltidet foregår i spisestuen i både på 2. sal og på 3. sal kl. 11.40.

Aftenmåltidet er kl. 17.30 på 3. sal og kl. 17.45 på 2. sal.

Alle er velkomne til at benytte Café Engparken, der ligger i forhallen. Her er det muligt at købe mad, drikke, slik, blade m.m. Vedrørende åbningstider henviser vi til opslag i afdelingen.

Grindsted Sygehus er røgfrit område indenfor. Der henstilles til at patienter og pårørende anvender rygepavillonen udenfor. Har du som patient brug for hjælp til rygeafvænning, kan vi tilbyde dig støttende samtaler med personalet samt eventuel nikotinerstatning.

Under indlæggelsen kan vi være dig behjælpelig med at sende en henvisning ud til din hjemkommune, hvis du ønsker et tilbud om rygestop efter udskrivelsen herfra. Efter henvisningen er sendt, vil kommunen kontakte dig, med deres tilbud om hjælp til rygestop.

Alkohol kan være skadeligt for dig med en hjerneskade. Måden, alkohol påvirker dig, når du har fået en hjerneskade, vil du kunne føle som anderledes og kraftigere end tidligere. Desuden kan det være skadeligt for dig på grund af den medicin, du får. Derfor anbefaler vi dig, at du har et alkoholforbrug på højest 1-2 genstande dagligt – gerne slet intet.

Vi ser helst, at du ikke medbringer større kontante beløb, værdipapirer, smykker og andre værdigenstande. Vi kan dog anbringe værdier i et aflåst skab, hvortil det kun er personalet, der har adgang.

Under indlæggelsen får du den medicin, du har brug for. Derfor henstiller vi til, at du ikke tager din private medicin med under indlæggelsen. I enkelte tilfælde vil vi bede dig om at medbringe særlige præparater under indlæggelsen, hvilket vi vil informerer dig om under indlæggelsen.

Afskårne blomster i buketter liver op. På hver etage finder du et skab med vaser. Af hygiejniske årsager må der ikke forefindes planter med jord på afdelingen.

Du har mulighed for at modtage post på afdelingen. Posten skal adresseres til:

Esbjerg og Grindsted Sygehus, Grindsted
Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme
Engparken 1
7200 Grindsted

Posten skal have en tydelig angivelse af dit navn. Hvis du selv ønsker at sende post, kan du aflevere posten til personalet. Så vil vi sørge for, at den bliver sendt.

Der er faste regler for, om du er berettiget til gratis hjemtransport i forbindelse med din udskrivelse og eventuelle hjemmebesøg under dit rehabiliteringsophold. Personalet kan forklare dig reglerne.

Rejseplan for bus finder du på: www.rejseplanen.dk

Vi er et uddannelsessted, hvilket betyder, at der på afdelingen er studerende og elever tilknyttet de forskellige faggrupper. Studerende og elever udgør således en del af hverdagen på afdelingen.

Personalet har tavshedspligt om forhold, der angår din sygdom og dit privatliv. Det betyder, at vi aldrig videregiver oplysninger om dig uden din tilladelse.

Aktindsigt

Du har ret til indsigt i journaloptegnelser om din helbredssituation. Hvis du ønsker dette, skal du blot henvende dig til personalet. På Sundhed.dk har du adgang til din egen journal.

Fravalg af behandling

Du har ret til at fravælge enhver behandling, vi gerne vil foretage under dit rehabiliteringsophold, men det, vi tilbyder dig, er naturligvis altid vurderet til dit eget bedste.

Røde Kors’ patientstøtter

To eftermiddage om ugen besøger patientstøtter fra Røde Kors vores afdeling – se deres opslag på en af opslagstavlerne. Vores samarbejde med dem har til formål at tilbyde dig samvær i form af eksempelvis samtale, gåture, højtlæsning, spil, brevskrivning eller lignende.

Præst

Hvis du under indlæggelsen ønsker at tale med en præst, bedes du kontakte personalet, der kan formidle kontakten til den lokale sognepræst. Alternativt er du også velkommen til at kontakte din egen præst.

De værste klager er dem, vi ikke får. De andre kan vi derimod gøre noget ved - nemlig dels forbedre os og dels råde bod på det, der er sket. Derfor har vi gjort det let at klage, og derfor behandler vi alle klager ud fra tanken om, at alle ønsker at bidrage til det gode rehabiliteringsforløb. Du kan klage både mundtligt og skriftligt, pr. telefon, pr. brev eller pr. mail til Driftsledelsen. Overleverer du i første omgang klagen mundtligt, vil du blive opfordret til at skrive den ned. Der er ingen krav til formaliteter, og klagen kan for så vidt også være anonym (- men det forhindrer os i at besvare den).

Driftsledelsen behandler alle skriftlige klager og besvarer dem inden for to uger. Hvis du har behov for hjælp fra os til at udtrykke dig på skrift, finder vi en løsning på det.

Det offentlige klagesystem

(Patientkontoret/patientvejledere, Patientklagenævnet og Patienterstatningen - det tidligere Patientforsikringen) står også til din rådighed. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, og ønsker du ikke at få bistand fra os, er Patientkontoret et godt sted at starte.

Find mere information om patientrettighederne på dette link

APPFWU01V