Skip til primært indhold

SVS-forsker står bag nye britiske retningslinjer om den multiresistente bakterie MRSA

Klinisk professor og overlæge John Coia har ledet holdet, der har udviklet Storbritanniens nye opdaterede retningslinjer for, hvordan den multiresistente bakterie MRSA bedst forebygges og håndteres i sundhedsvæsenet.

Foto: John Coia, klinisk professor og overlæge på Sydvestjysk Sygehus

I Storbritannien har organisationerne Healthcare Infection Society og Infection Prevention Society, som består af britiske hygiejnelæger og –sygeplejersker, for nyligt opdateret retningslinjer om forebyggelse og håndtering af multiresistente bakterier i sundhedsvæsenet.

Sydvestjysk Sygehus’ kliniske professor og overlæge John Coia er førsteforfatter på disse retningslinjer.

Det er de multiresistente bakterier MRSA, som de opdaterede retningslinjer sætter fokus på. MRSA er betegnelsen for en særlig type stafylokok-bakterier, der er modstandsdygtige over for en række antibiotika.

I de opdaterede retningslinjer er der blandt andet en række anbefalinger til, hvordan man bedst screener for MRSA, sikrer overvågning, forebygger, behandler og informerer patienter. For eksempel bliver det med de nye retningslinjer anbefalet at anvende målrettet screening for MRSA i forbindelse med hospitalsindlæggelser.


Evidensbaserede retningslinjer

Sidste gang de britiske retningslinjer blev opdateret var i 2006. Dengang var retningslinjerne overvejende baseret på erfaringer og kun delvist på en systematisk gennemgang af den eksisterende evidens, men det er der lavet om på med de nyligt opdaterede retningslinjer.

’De opdaterede retningslinjer bygger på den evidens og viden, der er på området, som minutiøs er gennemgået i overensstemmelse med de krav, som det britiske National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) stiller’, forklarer John Coia, som er førsteforfatter bag de nye retningslinjer.

Han tilføjer, at til trods for at de opdaterede retningslinjer er lavet i en britisk kontekst, vil retningslinjerne kunne anvendes af andre lande.

’Der er ingen one-size-fits-all. Konkrete nationale anbefalinger vil skulle skræddersyes til de udfordringer med MRSA, som de forskellige lande står overfor. Når det er sagt, kan de britiske retningslinjer bruges som et solidt udgangspunkt, så længe de målrettes den kontekst, man står i’, siger John Coia.

Fakta

  • John Coia har i størstedelen af sin karriere arbejdet i Storbritannien, hvor han har kombineret det kliniske arbejde med akademiske stillinger på henholdsvis Edinburgh Universitet, Glasgows Universitet og Strathclyde Universitet i Skotland. I 2018 skiftede han de skotske rammer ud med en stilling som specialansvarlig overlæge inden for klinisk mikrobiologi på Sydvestjysk Sygehus.
  • Forskningsmæssigt har han haft fokus på multiresistente bakterier de seneste 30 år.
  • I 2020 blev John Coia udnævnt professor under Institut for Regional Sundhedsforskning – Sydvestjysk Sygehus.
APPFWU01V