Skip til primært indhold

Nyresygdomme

Læs mere om afdelingen på denne side

Nyresygdomme afdelingen varetager udredning og behandling af medicinske nyresygdomme og blodtryksforhøjelse. Derudover tilbyder vi dialysebehandling. Afdelingen består af Sengeafsnit B2.1 medicin, Nyre Ambulatorium samt Dialysen.

I Nyre Ambulatoriet udreder og kontrollerer vi patienter med medicinske nyresygdomme eller kompliceret blodtryksforhøjelse. Patienterne kan være henvist fra egen læge, en sygehusafdeling eller komme til kontrol efter indlæggelse. Vi varetager oplæring og kontrol af patienter i posedialyse og tilbyder hjemmebesøg af sygeplejersker til disse patienter.

I Sengeafsnit B2.1 medicin indlægges patienter til udredning, pleje og behandling af flere forskellige medicinske sygdomme, herunder også sygdomme i nyrerne.

Dialysen behandler patienter med akut og kronisk nyresvigt. Her gives hæmodialysebehandling (rensning af blodet for affaldsstoffer, hvilket kan være nødvendigt, når nyrerne svigter)

APPFWU01V