Skip til primært indhold

IRS holder Institutforum den 27. april

Alle IRS’ere, fra ph.d.-studerende og professorer til administrative medarbejdere og samarbejdspartnere, indbydes til forårets institutforum. Temaet er denne gang: Paradigmeskift i forskerkarriere og funding landskab.

Kl. 13.45 Dørene åbnes – der serveres sandwich

Kl. 14.00 Velkomst og nyt fra IRS
v/Rikke Leth-Larsen, Institutleder, IRS. Hvor er vi og hvor vil vi hen med IRS?

Kl. 14.30 Funding, CV og karriereplan - det hænger sammen!
v/ Lone Laursen, Syddansk Forskerstøtte og Mia Lichtenstein, Professor ved Telepsykiatrisk Center, Kl/SDU.

Kl. 15.30 Pause

Kl. 15.50 Compassion i arbejdslivet
v/ Frede Donskov, klinisk professor ved onkologisk afd, Esbjerg Sygehus, IRS/SDU.

Kl. 16.20 Brugerinddragelse i forskning
v/ Charlotte Abrahamsen, lektor ved ortopædkirurgi og Akutmodtagelsen, Sygehus Lillebælt, IRS/SDU.

Kl. 16.50 SUNDs ambition om forskningsinnovation
v/ prodekan og professor Uffe Holmskov. Hvad sker der på det sundhedsvidenskabelige fakultet i 2023-25?

Kl. 17.20 Diskussion i plenum

Kl. 17.30 Afslutning og fælles spisning på Torvet i Videnbyen

Torsdag d. 27. april 2023 kl. 14.00-18.30

Videnbyen
Cortex Park 26
5230 Odense M

APPFWU01V