Skip til primært indhold

Bedøvelse

Læs mere herunder

På Bedøvelsesafsnittet i Grindsted arbejder specialuddannede sygeplejersker og læger. Vi er en gruppe fagligt engagerede medarbejdere, som ved imødekommenhed og professionalisme gerne vil sikre, at du får et personligt godt forløb med bedøvelsen og den forebyggende smerteplanlægning, vi iværksætter, mens du er hos os.

Vi ved, at bedøvelse og operation kan være grænseoverskridende for nogle, derfor prioriterer vi at være i tæt kontakt med dig og sikre at betydelige oplysninger om dit forløb videregives og medvurderes i dit videre ophold på sygehuset. Vi ønsker tilfredse patienter. Derfor lægger vi vægt på at planlægge anæstesiform og forløbet på anæstesiafdelingen i samarbejde med den enkelte patient og de erfaringer, du har.

Vi vil gøre opmærksom på at begreberne: narkose, bedøvelse og anæstesi dækker over det samme og vi anvender ordene i flæng.

Du kan læse mere om Bedøvelse her.

APPFWU01V