Skip til primært indhold

Neuropsykologisk Ambulatorium

Velkommen til Neuropsykologisk Ambulatorium på Esbjerg og Grindsted Sygehus.

Vi har specialviden om den normale hjernes funktion og om de særlige forandringer, som kan ses ved forskellige former for hjernepåvirkninger.

Henvisning

Du bliver henvist fra lægerne på Hjerne- og Nervesygdomme Afsnit, Esbjerg eller Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted. Udover undersøgelse og vejledning til dig som patient bidrager neuropsykologerne også med neuropsykologisk supervision til det tværfaglige personale samt undervisning, således at neuropsykologisk viden også indgår i patientforløb, hvor der ikke nødvendigvis er direkte patientkontakt.

Undersøgelse

Neuropsykologiske undersøgelser foretages, når der er behov for en vurdering af, hvilke færdigheder du har bevaret efter en hjerneskade eller sygdom, og hvilke der eventuelt er forringede. Undersøgelsen kan være et led i at stille en diagnose, ligesom den kan bidrage til en større forståelse af en allerede kendt sygdom eller skade. I forbindelse med et genoptræningsforløb kan en neuropsykologisk undersøgelse være med til fastlægge på hvilke områder, du har størst behov for rehabilitering samt hvilke områder, der potentielt kan forbedres.

Neuropsykologen undersøger en række forskellige færdigheder. Dette kan være:

  • Opfattelse og sanseindtryk
  • Indlæringsevne og hukommelse
  • Sproget
  • Koncentration og udholdenhed
  • Overblik og problemløsning
  • Følelser og personlighedstræk – herunder angst, temperament, depression
  • Evne til at håndtere eventuelle følger efter en hjerneskade eller sygdom

For at undersøgelsen kan give pålidelige resultater, er der behov for oplysninger om nuværende og tidligere helbredsmæssige og sociale forhold, herunder for eksempel uddannelse, erhverv, medicin og alkoholvaner. Herefter gennemføres en række mundtlige og skriftlige opgaver med henblik på at vurdere forskellige færdigheder. Den enkelte undersøgelse kan vare op til tre timer.

Til konsultationen er det vigtigt, at du medbringer navn på den medicin, du tager, og eventuelle briller og høreapparat.

Svar på undersøgelsen

Resultaterne af den neuropsykologiske undersøgelse vurderes i forhold til, hvad raske personer med samme alder, køn og uddannelse kan udføre. Undersøgelsens resultat formidles til dig og dine eventuelle pårørende via en mundtlig tilbagemelding med information og vejledning om tilstanden. Der udfærdiges endvidere en skriftlig undersøgelsesrapport til dem, der har henvist dig. Notatet sendes oftest også til din egen læge.

Neuropsykologien beskæftiger sig med, hvordan sygdomme og skader i forskellige hjerneområder påvirker menneskers tænkning og følelsesliv. Der kan være tale om hjernesygdomme som demens og sklerose, følger efter blodpropper og blødninger i hjernen eller efter slag i hovedet.

Vi udfører bl.a. undersøgelser af din opfattelsesevne, sprog, indlæring og hukommelse. I de tilfælde hvor der allerede er en kendt diagnose, kan de neuropsykologiske undersøgelser bidrage til at belyse omfanget af skader, samt hvordan et genoptræningsforløb kan udformes. Neuropsykologiske undersøgelser kan bidrage til at afklare din diagnose og danne baggrund for vejledning til dig, dine pårørende og vores samarbejdspartnere.

Neuropsykologisk Ambulatorium

Østergade 74, Indgang L
6700 Esbjerg

Telefonisk kontakt:

Du kan ringe til os på tlf. 7918 2277.

Vi kan træffes alle hverdage mellem kl. 8-11 og 13-14.

APPFWU01V