Skip til primært indhold

Sklerose Ambulatorium

Læs mere herunder

Velkommen til Sklerose Ambulatorium på Esbjerg og Grindsted Sygehus.

Vi varetager udredning ved mistanke om sklerose samt undersøgelser, kontrol og behandling af sklerosepatienter.

Du kan blive henvist til os fra din praktiserende læge, privatpraktiserende neurolog, øjenlæge eller en anden sygehusafdeling. Vi har et samarbejde med en tilsvarende klinik på Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland. Klinikkerne udgør tilsammen Sydjysk Skleroseklinik og har en fælles klinikchef.

Henvisning

Du kan blive henvist til os via din praktiserende læge, privatpraktiserende neurolog, øjenlæge eller fra en anden sygehusafdeling.

Undersøgelse

  • Under din udredning for sklerose kan følgende undersøgelser være relevante:
  • MR-scanning (en elektromagnetisk scanning af hjerne og rygmarv)
  • lumbalpunktur (udtagelse af en lille smule af den væske, der omgiver hjernen og rygmarven)
  • neurofysiologiske undersøgelser (målinger af dine nerveledningsbaners funktioner)

Vi bestræber os på, at størstedelen af patienterne med mistanke om sklerose udredes via et pakkeforløb. I pakkeforløbet starter du med en samtale og en undersøgelse i den første uge. I den anden uge foretages forskellige øvrige undersøgelser, scanninger og målinger, mens du i den tredje uge har en samtale med lægen med henblik på, hvorvidt diagnosen kan be- eller afkræftes.

Behandling

Hvis du får diagnosen attakvis sklerose, kan vi tilbyde dig sygdomsbremsende behandling med medicin. Du bliver herefter fulgt med faste kontroller i Skleroseambulatoriet. Patienter med andre former for sklerose følges ligeledes med faste opfølgningskontroller.

Sklerose er en fremadskridende sygdom, der angriber nervesystemet. Hvis der er mistanke om, at du har sklerose, vil du blive undersøgt af en læge, som spørger til din sygehistorie samt foretager en lægelig undersøgelse. Herefter kan der være behov for yderligere undersøgelser i form af skanning af hjernen, undersøgelse af rygmarvsvæsken samt synsprøver. Derefter sammenfatter lægen sygehistorie, sin lægeundersøgelse samt de yderligere foretagne undersøgelser med henblik på at vurdere, om der er tale om sklerose.

Sygeplejerskerne varetager:

  • Samtaler
  • Oplæring i medicintagning
  • Medicinudlevering
  • Behandlinger med Solu-Medrol, Tysabri og Ocrevus.
  • Kontakt til din hjemkommune ved behov
  • Pårørendekontrakt

Sklerose Ambulatorium

Finsensgade 35
6700 Esbjerg
Bygning B, 2. sal 

Telefonisk kontakt:

Sekretær, tlf. 7918 3105
mandag til fredag, kl. 8.00-11.30

Du kan ikke ringe direkte til en sygeplejerske, men skal i stedet ringe til sekretæren og bookes til en telefonkonsultation med sygeplejersken. Se telefonnummer og telefontid ovenfor.

E-mail:

Du kan sende os en sikker mail her.

Her kan du kontakte afdelingen vedr. receptfornyelse eller spørgsmål til din behandling.

APPFWU01V