Skip til primært indhold

Fagfolk

Læs mere herunder

Afdelingsoplysninger til almen praksis-

Adresse

Ortopædkirurgisk Afdeling
Esbjerg og Grindsted Sygehus
Finsensgade 35
6700 Esbjerg

Telefon

7918 2000.

SKS-nummer: 5501080 (Ortopædkirurgisk Afdeling), 550108A (Ortopædkirurgisk Ambulatorium).
Lokationsnummer: 5790000215409 (Ortopædkirurgisk Afdeling), 5790000215454 (Ortopædkirurgisk Ambulatorium).

Afdelingsledelse

Cheflæge Lars Hansen & chefsygeplejerske Nina Andersen.

Funktionsansvarlige læger

 • Jacob Hunter: Fod-/ankelkirurgi
 • Thomas Vester: Hoftekirurgi
 • Harald Knudsen: Knækirurgi Grinsted
 • Knud Gade Freund: Knækirurgi Esbjerg
 • Klaus Hanisch: Skulderkirurgi
 • Kasper Peiter Jensen: Håndkirurgi
 • Mikkel Mørkenborg: Idrætsortopædisk kirurgi
 • Annie Primdahl: Traume

Behandlingsspektrum

Ortopædkirurgisk Afdeling består af afdelinger i Esbjerg og Grindsted. I Esbjerg er der akut modtagelse med åben skadestue. Her varetages alt traumatologi. Endvidere udføres der elektive funktioner inden for rygkirurgi, kompliceret hofte- og knækirurgi samt infektions- og håndkirurgi. Rygkirurgien er flyttet fra Ortopædkirurgisk Afdeling til Rygcenter Middelfart. Vi modtager naturligvis stadig patienter med akutte lidelser og svære nerveudfald til udredning, for eksempel cauda equina. Når disse er udredt i afdelingen, vil de blive viderevisiteret til eventuelt Ortopædkirurgisk Afdeling, OUH Odense eller Rygcenter Middelfart. Der er desuden Center for Planlagt Kirurgi, hvor der foretages diverse mindre indgreb i såvel universel som lokal anæstesi.

Ambulanttilbud

Skadestue/traumeberedskab

Bemandes dagligt fra kl. 08.00-23.00 med almen medicinsk speciallæge og hele døgnet tilkaldes det ortopædkirurgiske vagthold efter behov, dog bemandes Skadestuen fra kl. 23.00-08.00 alene af ortopædkirurgisk forvagt.

Ambulatoriefunktion

Bemandes dagligt med såvel speciallæger som yngre læger. Her ses alle nyhenviste patienter, der ikke er akutte. Der stilles eventuelt behandlingsindikation, hvor der skal tages stilling til, om indgrebet kan foregå ambulant eller under indlæggelse samt, om det skal foregå i universel eller lokal anæstesi. Alle patienter, der skal opereres i anæstesi, skal samtidig have skrevet journal i henhold til punktet journalskrivning.

Ambulatoriet har åbent fra kl. 08.15-15.30.

Ortopædkirurgisk Afdeling, Grindsted

Vi har regionsfunktion på UNI-knæ. Derudover foretager vi knæ- og hoftealloplastikoperationer samt forskellige ambulante operationer indenfor ortopædkirurgisk speciale (knæ, hofte, hånd og fod).

Hvem er vi?

Vi er en del af den samlede Ortopædkirurgiske Afdeling på Sydvestjysk Sygehus i Grindsted og Esbjerg. I Grindsted er der tilknyttet:

 • et sengeafsnit
 • et ambulatorium
 • en skadeklinik.

Personalet består af speciallæger i ortopædkirurgi, plejepersonale og fysioterapeuter med ortopædkirurgiske kompetencer. 

Forundersøgelse

Patienterne bliver undersøgt af en speciallæge og snakker med en sygeplejerske i ambulatoriet.
Til forundersøgelsen lægges en plan for videre behandling. Patienten vil modtage et brev i din digitale post med operationsdato indenfor 8 dage. Patienten har indflydelse på planlægning af operationsdatoen. 

Accelererede patientforløb knæ- og hoftealloplastik

Patienter til knæ- og hoftealloplastik følger et accelereret patientforløb. Det betyder:

 • patienten kommer inden operation til et seminar, hvor patienten og pårørende får grundig information af læge, fysiotoerapeut og sygeplejerske om forløbet.
 • der er mulighed for at stille spørgsmål. Efter seminaret har patienten mulighed for at få en individuel samtale med sygeplejersken.
 • patienten møder til indlæggelse på Kirurgisk Sengeafsnit den dag operationen foregår. De fleste patienter udskrives første dag efter operationen. Ingen patienter bliver udskrevet, før de er helt trygge ved udskrivelsen.
 • vi tilbyder patienten en opfølgende telefonisk samtale 5 dage efter operationen for at høre, hvordan det går.

Kontroller

Knækontrol hos fysioterapeut 14 dage og 3 måneder efter operationen Hoftekontrol hos fysioterapeut 6 uger efter operationen.

Ambulante operationer

Ud over knæ- og hoftealloplastikoperationer udfører vi også ambulante operationer. Patienten opereres og kommer hjem samme dag. Det er blandet andet operationer som:

 • kikkertundersøgelse af knæ
 • korsbånd
 • stabilisering af knæskal
 • operation i hånd eller fod.

Kontakt/spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingen på telefon 7918 9100. 

Afdelingens patientinformation
Her kan du læse mere om den information patienterne får i forbindelse med undersøgelse og behandling.

APPFWU01V