Skip til primært indhold

Ny klinisk lektor i neurologi vil forske i bedre behandling

Overlæge i neurologi på Sydvestjysk Sygehus, Carsten Kock-Jensen, er udnævnt til klinisk lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning - Sydvestjysk Sygehus. Her vil han især se frem til at ruste de kommende medicinstuderende til at have et bredere fokus på hele patientens problemstilling frem for symptombehandling.

Foto: Carsten Kock-Jensen

Lektoratet trådte i kraft den 1. februar 2021 under den neurologiske forskningsgruppe på Sydvestjysk Sygehus. Området får dermed tilknyttet endnu en klinisk lektor, der kender til hjernens inderste afkroge, brænder for at forbedre behandlingstilbud via forskning, og som insisterer på at se hele det menneske, som han står overfor i mødet med patienterne.

For Carsten Kock-Jensen er det at forske dog ikke et nyt kapitel. Tværtimod har han igennem sin lægekarriere interesseret sig for at udvikle undersøgelser og behandlinger i kraft af forskning med det ene mål, at han gerne vil gøre det endnu bedre for patienterne.

Fx har han været optaget af at forbedre behandling for mennesker med hjerneskader gennem europæisk forskning, været med til at starte en skandinavisk komite i 1995 med fokus på udvikling af retningslinjer for behandling af traumatiske hjerneskader og arbejdet for ens behandling og implementering af retningslinjerne i en nordisk kontekst.

Desuden er han i færd med at opbygge et CRPS-Center på Sydvestjysk Sygehus, som behandler patienter med smertesyndromet CRPS.

Kan vi gøre det bedre?

Han anser det fortsat for hans fornemmeste opgave at stille spørgsmålet: Er det noget, som kan gøres bedre? Aktuelt er han fx i gang med et forskningsprojekt, som undersøger en ny behandlingsmetode af kronisk smerte for patienter med slidgigt i knæet.

Projektet hører under Forskningsenheden i Neurologisk Afdeling og Enheden for Sundhedsfaglig Forskning på Sydvestjysk Sygehus og vil sammen med forskere fra Smertecenter Syd på Odense Universitetshospital undersøge frysning af nerver som smertebehandling for patienterne.

'Vi er nogle af de første i verden, der skal se på nedfrysning af nerver som behandlingsmetode til patienter med slidgigt i knæet. Forhåbningen er, at frysningen vil resultere i færre smerter, bedre livskvalitet og udskydelse af operation', siger Carsten Kock-Jensen.

Patienten i centrum

Skal Carsten Kock-Jensen fremhæve én ting, som han ser særligt frem til i det nye lektorat, er det, at han skal undervise de kommende medicinstuderende inden for neurokirurgi.

Carsten Kock-Jensen ser blandt andet frem til, at han kan give de kommende medicinstuderende perspektiver på, hvordan de kan anvende viden fra lærebøgerne med fokus på hele patientens liv. Ligesom han håber, at han kan være med til at inspirere de studerende til at forske til gavn for patienterne.

'Er patienten i centrum, vil du altid se det hele menneske. Det er altafgørende, for når man som jeg arbejder med sygdomme, der rammer hjernen, arbejder man ikke i et organ. Du arbejder med livet, og et fejltrin rammer livet for det menneske', siger Carsten Kock-Jensen.

APPFWU02V