Skip til primært indhold

Barsel

Læs mere herunder

I Region Syddanmark føder både første- og flergangsfødende ambulant. Det betyder, at I bliver udskrevet fra sygehuset inden for 24 timer, når fødslen er forløbet normalt og både mor og barn er sunde og raske.

Hvis I skal hjem direkte fra afdelingen for Fødsler, vil jordemoderen tale med jer om, hvilke ting I skal være opmærksomme på derhjemme og fortælle jer om de tilbud, der er til jer de første 7 døgn efter udskrivelsen. Hvis barnet ikke har suttet, du ikke har tisset endnu eller du har blødt lidt rigeligt, kommer I på Barselklinikken. Hvis der er forhold, der gør, at du eller dit barn skal observeres, behandles eller har brug for særlig omsorg i dagene efter fødslen, kommer du op på Nyfødte og Familie, hvor din partner for det meste kan være medindlagt.

APPFWU01V