Skip til primært indhold

Endokrinologi - Bariatri og Diabetes

Læs mere herunder

Diabetes og svær overvægt er tilstande, der har en lang række konsekvenser for den enkelte og for samfundet såvel fysiske som psykosociale.

Forskningsgruppen for bariatri og diabetes på Esbjerg Sygehus vil bidrage til forståelse af konsekvenserne og udforske potentielle tiltag, der kan bedre helbredstilstanden, den fysiske formåen og livskvaliteten for personer med diabetes og svær overvægt.

Fokusområder for forskning er:

Forskningsgruppen driver primært kliniknær forskning med udgangspunkt i de patientpopulationer, som ses på hospitalet. Det drejer sig om patienter med type 1 og type 2 diabetes, der følges i ambulante forløb og om personer med svær overvægt, der enten ses i det Syddanske Overvægtsinitiativ eller er henvist med henblik på overvægtskirurgi.

Forskningsgruppen har derfor en bred projektportefølje, som typisk inddrager flere af sygehusets afdelinger, forskellige fagområder og forskellige forskningsdiscipliner både kliniske og epidemiologiske.

Forskningen sker ofte i samarbejde med andre institutioner og sygehuse i Danmark og i udlandet.

Claus Bogh Juhl

Overlæge ph.d., klinisk professor
Claus.Bogh.Juhl@rsyd.dk    
Tlf.: 6086 7172

Claus Bogh Juhl

Forskningsleder, klinisk professor, ph.d.
Overlæge, Endokrinologisk Afd.
Claus.Juhl@rsyd.dk 
Tlf.: 6086 7172

Bibi Valgerdur Gram

Lektor, ph.d., cand.scient
Bibi.Valgerdur.Gram@rsyd.dk

Charlotte Røn Stolberg

Postdoc, ph.d., læge
Charlotte.Ron.Stolberg@rsyd.dk

Jeppe Gram

Klinisk lektor, ph.d.
Jeppe.Gram@rsyd.dk 

Morten Bjerregaard-Andersen

Klinisk lektor,  ph.d.
Afdelingslæge, Endokrinologisk Afd.
Morten.Bjerregaard-Andersen2@rsyd.dk

Niels-Peter Brøchner Nielsen

Ph.d., cand.scient.
Niels-Peter.Brochner.Nygaard@rsyd.dk 

Mikkel Kolind

Ph.d.-studerende

Simone Ejstrup

Ph.d.-studerende

Søren Gam

Ph.d.-studerende

APPFWU01V