Skip til primært indhold

Kræft Ambulatoriet

Læs mere herunder

Kræft Ambulatoriet er et behandlingsafsnit for kræftpatienter til medicinsk behandling/kemoterapi og opfølgende samtaler/kontroller af primært brystkræft og kræft i tyk- og endetarm. Vi er aktive indenfor klinisk forskning, og vi deltager løbende i nationale og internationale forskningsprojekter. Vi yder en høj faglig kvalitet i en atmosfære præget af engagement, varme og humor.

Vi varetager behandling af følgende kræftsygdomme:    

  • Brystkræft i alle stadier
  • Tyktarms- og endetarmskræft i forebyggende behandling

Strålebehandling foregår ikke på Esbjerg Grindsted Sygehus, men sker i tæt samarbejde med Sygehus Lillebælt, Vejle.    

Kræft Ambulatoriet samarbejder tæt med Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus. Hvis det bliver nødvendigt med indlæggelse under dit behandlingsforløb, kan det foregå på Esbjerg eller Vejle Sygehus, alt afhængig af din tilstand.

Vi tilstræber, at der er et mindre team af kontaktsygeplejersker i dit forløb, som i tæt samarbejde med lægerne, varetager din behandling. Formålet med kontaktteamet: 

  • at sikre koordinering i det ambulante forløb
  • at sikre information til patient og pårørende
  • at skabe ro og tryghed for dig som patient og dine pårørende

Du får udleveret et visitkort med telefonnummer til kontaktteamet. Til Kræft Ambulatoriet er der tilknyttet en psykolog, som du har mulighed for at tale med efter aftale.

Ambulatoriet har et fælles venteområde med flere andre ambulatorier. Der er siddepladser og borde, drikkevarer og TV. Der kan være ventetid i ambulatoriet, da vores læger varetager planlagte såvel som akutte opgaver. Vi tilstræber at informere løbende om ventetid - spørg gerne, hvis du er i tvivl.

APPFWU01V